225-0070/08 – Technologie staveb (TS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
STE0199 Ing. Kateřina Stejskalová, Ph.D.
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí a dovedností v oblastech: Realizace - zemní práce Realizace - zajištění stability výkopu Realizace monolitických betonových konstrukcí - Základy - Monolitický skelet – bednění – armován – výroba betonu – ukládání, doprava a ošetřování betonu – hrubá stavba – zdění – vodorovné kce – práce PSV Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá vybranými výrobními procesy technologického stadia spodní stavby, hrubé vrchní stavby a procesů vnitřních a dokončovacích. Součástí je časový plán stavby a základní koncepce staveništního provozu. Předpokládá se uplatnění znalostí již získaných z předmětů technických, ekonomických a společenských. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Osvojení si základních poznatků a technologických postupů z oblasti provádění staveb.

Povinná literatura:

B. Kočí a kol.: Technologie pozemních staveb I., VUT Brno 1991 J. Tillman: Příprava, provádění a užívání staveb, Prospektum Praha 1992 F. Musil: Technologie pozemních staveb, VUT Brno 1989

Doporučená literatura:

B. Kočí a kol.: Technologie pozemních staveb I., VUT Brno 1991 J. Tillman: Příprava, provádění a užívání staveb, Prospektum Praha 1992 F. Musil: Technologie pozemních staveb, VUT Brno 1989

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné testy Průběžná kontrola vypracování jednotlivých úkolů ve cvičení. V průběhu přednášek řízená diskuse se zpětnou vazbou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vytváření návyků technologického myšlení a racionálního přístupu k řešení problémů stavební výroby. Schopnost nalézat příčiny jevů, řešení podstaty problémů ve vzájemných návaznostech, a důsledcích s důrazem na požadavky na provoz stavební výroby a pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvod, obecná problematika realizace struktura, témata jejich řazení a cíle předmětu 2. Hlavní a pomocné procesy provádění stavby - členění 3. – 4. Technologické procesy pro provádění zemních prací 5. - 6. Provozní a technologické procesy základových konstrukcí 7. - 8. Technologie procesů betonářských - základní dělení, technologie provádění betonářských prací – pomocné a provozní procesy provádění žb. konstrukcí svislých a vodorovných 9. - 10. Technologická pravidla provádění hydroizolačních systémů 11.- 12. Zásady technologie provádění zděných konstrukcí – technologie pomocných a vedlejších procesů 13. Nové poznatky technologie staveb 14. Bezpečnostní předpisy při stavebních pracích – rezerva Cvičení 1. Úvod náplň a cíl cvičení předmětu, problematika realizace stavby 2. -3. Technologie přípravy zahájení prací 4. -5. Osazení do terénu, technologický návrh postupu zemních prací 6. -7. Technologický postup – betonářské práce – pomocné technol. kce 8. -9. Návrh technologie zděných konstrukcí 10. Technologický postup provádění systémů hydroizolací spodní stavby 11. Bezpečnostní předpisy při stavebních pracích, povinnosti účastníků stavby, předávací protokoly, obsluha strojů, způsob prokazování dodržování zákonů 12. -13. ZS v závislosti na prováděné etapě stavby 14. Kompletace programů a oprava průběžných testů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.