225-0073/01 – Realization of the Prefab Buildings (RMS)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits4
Subject guarantorIng. Marcela Halířová, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAB034 Ing. Radek Fabian, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Getting the basic knowledge and skills in the areas of: - Introduction to the technology of prefabricated buildings - Manufacture of prefabricated elements - Historical development of prefabricated structures in our country - Wall Systems - Skeletal system - Spatial Systems - Combined systems -Revitalization Understanding of the basic concepts, relationships and its application solved the problem.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět seznamuje posluchače s postupem výroby, dopravy, skladování a montáží montovaných stavebních objektů.

Compulsory literature:

System of ČSN and European standards in the current version. http / / www.fast.vsb.cz/oblasti/department /225/study Materials M.Mehta, Building Construction: Principles, Materials, & Systems. Publication Date: January 6, 2012 | ISBN-10: 0132148692 | ISBN-13: 978-0132148696 | Edition: 2

Recommended literature:

Recommended reading is the same required literature.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Úvod – konstrukční systémy, rozdělení (stěnové a skeletové, podélné, příčné a obousměrné, těžké, lehké) obecná problematika realizace montovaných staveb, zařazení v rámci stavebních procesů 2. Historický vývoj montovaných staveb u nás. 3. Prvky montovaných konstrukcí stěnových (svislé, vodorovné, základové, vodorovné, ztužující) přehled současného sortimentu prefabrikovaných stavebních prvků 4. Prvky montovaných konstrukcí skeletových (svislé, vodorovné, základové, vodorovné, ztužující) přehled současného sortimentu prefabrikovaných stavebních prvků 5. Prefa monolitické systémy. 6. Montované systémy z prostorových buněk 7. Styky a spoje – druhy, charakteristické konstrukční detaily 8. Pomocné a zabezpečovací procesy pro manipulaci s prvky montovaných konstrukcí 9. Způsoby výroby jednotlivých prvků montovaných konstrukcí 10. Doprava (kolejová, automobilová) skladování, vnitrostaveništní doprava) navrhování procesu montáže 11. Odchylky a tolerance ve stavebnictví, další směry rozvoje technologií montáže, požadavky na jakost a rozměrovou přesnost výroby prefabrikovaných dílců 12. Možnosti a trendy revitalizace panelových obytných domů 13. Rekonstrukce panelových domů (byt. jader, lodžií ap.) 14. Bezpečnostní předpisy při stavebních pracích (povinnosti účastníků stavby, obsluha strojů, nejdůležitější zákony a předpisy související s BOZ Cvičení 1. Úvod – náplň a cíl předmětu, obecná problematika realizace montovaných staveb 2. Zadání konstrukčních stěnových systémů staveb ve variantách – schematicky 3. Specifikace prvků pro realizaci zadaného schematu systému 4. Výpis prefabrikátů - skladové plochy ZS, skladování manipulace, nutná mechanizace 5.-6. Projekt organizace výstavby 7. Zpracování technologického postupu montáže navrženého objektu 8. Zadání konstrukčních skeletových systémů staveb ve variantách – schematicky 9. Specifikace prvků pro realizaci zadaného schematu systému 10. Výpis prefabrikátů – skladové plochy ZS, skladování manipulace, nutná mechanizace 11. Styky a spoje, charakteristické konstrukční detaily zadaného systému, varianty řešení obvodového pláště 12. Varianty řešení obvodového pláště 13. Zpracování technologického postupu montáže navrženého objektu 14. Kompletace cvičení

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.