225-0073/02 – Realizace montovaných staveb (RMS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Marcela Halířová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcela Halířová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
FOJ085 doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí a dovedností v oblastech: - Úvod do technologie montovaných staveb - Výroba prefabrikovaných prvků - Historická vývoj montovaných staveb u nás - Stěnové systémy - Skeletové systémy - Prostorové systémy - Kombinované systémy -Revitalizace Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s postupem výroby, dopravy, skladování a montáží montovaných stavebních objektů.

Povinná literatura:

Soustava ČSN A Evropských norem v aktuálním znění. Jarský, Č. a kol.Technologie staveb II, Příprava a realizace staveb http//www.fast.vsb.cz/oblasti/katedry-a-pracoviste/225/studijni materialy Tománková, J. a kol.Ekonomika stavebního díla 40, Příprava a řízení staveb - příklady Musil, F. a kol.Technologie pozemních staveb I., Návody a cvičení Kočí, B. a kol.Technologie pozemních staveb I., Technologie stavebních procesů

Doporučená literatura:

Jarský a kol.: Příprava a realizace staveb, Contec Kralupy 2002 Juríček: Technológia pozemných stavieb - hrubá stavba, Jaga group Bratislava 2001 Říha: Technologie stavebních dílců - technologické subsystémy, SNTL Praha 1987 Kůs: Projekty stavění. ČVUT Praha 1983 Eichler: Montáž ocelových konstrukcí. ČVUT Praha 1971 Gail, Pánek: Realizace staveb a souborů - konstrukčně technologické systémy hrubé stavby. ČVUT Praha 2000 Musil, Tuza: Stavebně technologické projekty hrubé vrchní stavby. ES VUT Brno 1992 Kohut, Jelínek: Skriptum VUT Brno-Technologie montovaných staveb. SNTL Praha 1984 Pytlík: Technologie betonu, VUTIUM Brno 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod – konstrukční systémy, rozdělení (stěnové a skeletové, podélné, příčné a obousměrné, těžké, lehké) obecná problematika realizace montovaných staveb, zařazení v rámci stavebních procesů 2. Historický vývoj montovaných staveb u nás. 3. Prvky montovaných konstrukcí stěnových (svislé, vodorovné, základové, vodorovné, ztužující) přehled současného sortimentu prefabrikovaných stavebních prvků 4. Prvky montovaných konstrukcí skeletových (svislé, vodorovné, základové, vodorovné, ztužující) přehled současného sortimentu prefabrikovaných stavebních prvků 5. Prefa monolitické systémy. 6. Montované systémy z prostorových buněk 7. Styky a spoje – druhy, charakteristické konstrukční detaily 8. Pomocné a zabezpečovací procesy pro manipulaci s prvky montovaných konstrukcí 9. Způsoby výroby jednotlivých prvků montovaných konstrukcí 10. Doprava (kolejová, automobilová) skladování, vnitrostaveništní doprava) navrhování procesu montáže 11. Odchylky a tolerance ve stavebnictví, další směry rozvoje technologií montáže, požadavky na jakost a rozměrovou přesnost výroby prefabrikovaných dílců 12. Možnosti a trendy revitalizace panelových obytných domů 13. Rekonstrukce panelových domů (byt. jader, lodžií ap.) 14. Bezpečnostní předpisy při stavebních pracích (povinnosti účastníků stavby, obsluha strojů, nejdůležitější zákony a předpisy související s BOZ Cvičení 1. Úvod – náplň a cíl předmětu, obecná problematika realizace montovaných staveb 2. Zadání konstrukčních stěnových systémů staveb ve variantách – schematicky 3. Specifikace prvků pro realizaci zadaného schematu systému 4. Výpis prefabrikátů - skladové plochy ZS, skladování manipulace, nutná mechanizace 5.-6. Projekt organizace výstavby 7. Zpracování technologického postupu montáže navrženého objektu 8. Zadání konstrukčních skeletových systémů staveb ve variantách – schematicky 9. Specifikace prvků pro realizaci zadaného schematu systému 10. Výpis prefabrikátů – skladové plochy ZS, skladování manipulace, nutná mechanizace 11. Styky a spoje, charakteristické konstrukční detaily zadaného systému, varianty řešení obvodového pláště 12. Varianty řešení obvodového pláště 13. Zpracování technologického postupu montáže navrženého objektu 14. Kompletace cvičení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní