225-0074/01 – Realizace staveb III (RS III.)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Hana Ševčíková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
KUR050 Ing. Kateřina Kurfürstová
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0
distanční Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí a dovedností v oblastech: - Dřevěné konstrukce svislé - Dřevěné konstrukce střešních plášťů – krovy, vazníky - Konstrukce a práce klempířské - Konstrukce a práce pokrývačské - Procesy dokončovací – provádění omítek - Procesy dokončovací – provádění obkladů - Procesy dokončovací – provádění podlah Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Dokončovací práce, úpravy povrchů stěn a stropů,obklady, práce malířské, klempířské práce, instalatérské práce, truhlářské a zámečnické, podlahy, Kontaktní a zateplovací systémy fasád, technologické zásady. Kompletace budov, příprava kolaudace.

Povinná literatura:

Soustava ČSN a Evropských norem v aktuálním znění Stavební zákon v platném znění

Doporučená literatura:

Vejvara, K. Technologie staveb 10. Lešení Jarský, Č. a kol. Technologie staveb II, Příprava a realizace staveb Tománková, J. a kol. Ekonomika stavebního díla 40, Příprava a řízení staveb příklady Musil, F. a kol.Technologie pozemních staveb I, Návody na cvičení Kočí, B. a kol. Technologie pozemních staveb I, Technologie stavebních procesů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod – obecné shrnutí problematiky realizace doplňkových konstrukcí – základní pojmy 2.-4. Krovy klasické a soudobé – ochrana dřeva, tesařské spoje – provádění tesařských prací 5. Provádění příček – různé technologické varianty (klasické zděné, monolitické, montované – sádrokarton, plechové, plastové ...) 6. Rozvedení jednotlivých technologií vnitřních instalací (kanalizace, voda, plyn) včetně stavebních úprav nutných pro realizaci rozvodů 7. Úpravy povrchů – omítky běžné, tenkovrstvé, TI, sanační, doklady, podhledy, malty 8. Úpravy povrchů – zateplování (kontaktní, skladové OP), řešení tep. mostů, venkovní omítky, obklady soklů, podhledy 9. Výplně otvorů – montáž oken, dveří, vrat, světlíků, výkladců včetně stavební připravenosti a TI opatření 10.-11. Podlady – provádění v různých typech konstrukcí (konstrukčních systémech) povlakové (dlažby, PVC, textilní), skládané (dlažby ...), dřevěné, plovoucí, včetně HI a TI 12. Klempířské práce – použití různých druhů oplechování (ve střešních konstrukcích, u komínů, parapety ...) v různých materiálových variantách (Cu, TiZN, Al, Pz) 13. Zámečnické práce – stavební připravenost pro různé druhy zám. výrobků, jejich kotvení, povrchová úprava 14. Kompletační a dokončovací práce, ochrana a bezpečnost práce při provádění doplňkových stavebních konstrukcí Cvičení: 1. Úvod – náplň a cíl cvičení předmětu, obecná problematika realizace 2. Nad daným půdorysem navrhnout konstrukci klasického krovu + specif. řeziva 3. Nad daným půdorysem navrhnout konstrukci novodobé konstrukce krovu + specific. řeziva 4 Řešení tesařských spojů a styků u vybraných detailů krovů 5. Technologický postup – realizace krovů, kotvení pozednic, zavětvování, popř. skladba stř. pláště 6.-7. vypracování technologického postupu pro realizace příček (různé technolog. varianty) vč. schémat 8. Návrh detailů kontaktního, skládaného OP úpravy u ostění, nadpraží, soklu 9. Vypracování technologického postupu pro kontaktní, skládané (provětr.) DP – dle EUROKÓDU 6 (navrhování zděných a smíšených konstrukcí) 10. Vypracování technolog. postupu pro dodávku, montáž, přejímku výplní otvorů (pro různé materiálové varianty) 11. Zásady navrhování různých typů podlah (skladeb) včetně zásad provádění 12. Detaily oplechování včetně technolog. postupů provádění, kotvení,m stavební připravenosti, použití různých druhů materiálů 13. Příprava kolaudace, technolog. postup při kompletaci 14. Kompletace cvičení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.