225-0074/01 – Building Realization III. (RS III.)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits5
Subject guarantorIng. Hana Ševčíková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
KUR050 Ing. Kateřina Kurfürstová
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0
Distance Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Getting the basic knowledge and skills in the areas of: - Wooden construction vertical - Wood construction of roof cladding - roof trusses, trusses - Construction and plumbing work - Construction and roofing work - Finishing Processes - Implementation of renders - Finishing Processes - Implementation of Tile - Finishing Processes - Implementation of floors Understanding of the basic concepts, relationships and its application to the solved the problem.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Dokončovací práce, úpravy povrchů stěn a stropů,obklady, práce malířské, klempířské práce, instalatérské práce, truhlářské a zámečnické, podlahy, Kontaktní a zateplovací systémy fasád, technologické zásady. Kompletace budov, příprava kolaudace.

Compulsory literature:

System of ČSN and European standards in the current version Construction Act, as amended M.Mehta, Building Construction: Principles, Materials, & Systems. Publication Date: January 6, 2012 | ISBN-10: 0132148692 | ISBN-13: 978-0132148696 | Edition: 2

Recommended literature:

Recommended reading is the same required literature.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Úvod – obecné shrnutí problematiky realizace doplňkových konstrukcí – základní pojmy 2.-4. Krovy klasické a soudobé – ochrana dřeva, tesařské spoje – provádění tesařských prací 5. Provádění příček – různé technologické varianty (klasické zděné, monolitické, montované – sádrokarton, plechové, plastové ...) 6. Rozvedení jednotlivých technologií vnitřních instalací (kanalizace, voda, plyn) včetně stavebních úprav nutných pro realizaci rozvodů 7. Úpravy povrchů – omítky běžné, tenkovrstvé, TI, sanační, doklady, podhledy, malty 8. Úpravy povrchů – zateplování (kontaktní, skladové OP), řešení tep. mostů, venkovní omítky, obklady soklů, podhledy 9. Výplně otvorů – montáž oken, dveří, vrat, světlíků, výkladců včetně stavební připravenosti a TI opatření 10.-11. Podlady – provádění v různých typech konstrukcí (konstrukčních systémech) povlakové (dlažby, PVC, textilní), skládané (dlažby ...), dřevěné, plovoucí, včetně HI a TI 12. Klempířské práce – použití různých druhů oplechování (ve střešních konstrukcích, u komínů, parapety ...) v různých materiálových variantách (Cu, TiZN, Al, Pz) 13. Zámečnické práce – stavební připravenost pro různé druhy zám. výrobků, jejich kotvení, povrchová úprava 14. Kompletační a dokončovací práce, ochrana a bezpečnost práce při provádění doplňkových stavebních konstrukcí Cvičení: 1. Úvod – náplň a cíl cvičení předmětu, obecná problematika realizace 2. Nad daným půdorysem navrhnout konstrukci klasického krovu + specif. řeziva 3. Nad daným půdorysem navrhnout konstrukci novodobé konstrukce krovu + specific. řeziva 4 Řešení tesařských spojů a styků u vybraných detailů krovů 5. Technologický postup – realizace krovů, kotvení pozednic, zavětvování, popř. skladba stř. pláště 6.-7. vypracování technologického postupu pro realizace příček (různé technolog. varianty) vč. schémat 8. Návrh detailů kontaktního, skládaného OP úpravy u ostění, nadpraží, soklu 9. Vypracování technologického postupu pro kontaktní, skládané (provětr.) DP – dle EUROKÓDU 6 (navrhování zděných a smíšených konstrukcí) 10. Vypracování technolog. postupu pro dodávku, montáž, přejímku výplní otvorů (pro různé materiálové varianty) 11. Zásady navrhování různých typů podlah (skladeb) včetně zásad provádění 12. Detaily oplechování včetně technolog. postupů provádění, kotvení,m stavební připravenosti, použití různých druhů materiálů 13. Příprava kolaudace, technolog. postup při kompletaci 14. Kompletace cvičení

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.