225-0075/01 – Realizace staveb I. (RS I.)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Marcela Halířová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAB034 Ing. Radek Fabian, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
KUR050 Ing. Kateřina Kurfürstová
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí a dovedností v oblastech ralizace zemních prací, zakládání a zajištění stability výkopu, prací betonářských v jednotlivých procesech bednění, armování, dopravy a ukládání betonu a ošetřování betonu včetně provádění pracovních a dilatačních spár Pochopení základních pojmů technologických procesů, vzájemných vztahů a jejich aplikace v řešené problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Na základě znalostí pozemního stavitelství se studenti učí jejich aplikaci ve fázi realizace technologických procesů jednotlivých etap. Předmět realizace I je zaměřen na technologické procesy hrubé spodní stavby včetně hydroizolačních systémů spodní stavby. Těžištěm jsou ale zemní a betonářské práce a s nimi související vedlejší a pomocné technologické procesy.

Povinná literatura:

Soustava ČSN A Evropských norem v aktuálním znění. Jarský, Č. a kol.Technologie staveb II, Příprava a realizace staveb http//www.fast.vsb.cz/oblasti/katedry-a-pracoviste/225/studijni materialy Tománková, J. a kol.Ekonomika stavebního díla 40, Příprava a řízení staveb - příklady Musil, F. a kol.Technologie pozemních staveb I., Návody a cvičení Kočí, B. a kol.Technologie pozemních staveb I., Technologie stavebních procesů

Doporučená literatura:

Doporučená literatura je veškerá povinná literatura.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod – obecná problematika realizace zemních prací a spodní stavby, zařazení v rámci stavebních procesů (základní pojmy, stavební procesy, definice) 2. Pomocné a zabezpečovací procesy (vytyčení, odvodnění, manipulace s ornicí) 3. Dočasné zabezpečení svahů a stěn výkopů (svahování, vyztužování, technologie strojních a ručních výkopů) 4. Doprava výkopku (ruční, automobilová, kolejová, pásová) 5. Dokončovací zemní práce (úpravy ploch, vegetační úpravy) 6. Betonářské práce – provádění plošných základů (základní dělení, předpisy, systémové bednění, bednění stěn, sloupů, tlak betonu na bednění) 7. Armování železobetonových konstrukcí (výroba a montáž armokošů, armobloků, předpjaté betonové konstrukce) 8. Výroba a zpracování, ukládání a ošetřování betonu, doprava betonové směsi, betonáž v nepříznivých podmínkách 9. Provádění hlubinných základů (piloty, podzemní stěny, zemní kotvy) 10. Provádění hydroizolací spodní stavby 11. Bezpečnostní předpisy při stavebních pracích (povinnosti účastníků stavby, obsluha strojů, nejdůležitější zákony a přepisy související s BOZ. Cvičení 1. Úvod – náplň a cíl cvičení předmětu, obecná problematika realizace zemních prací a spodní stavby 2. -3. Vytyčení stavby (vytyčení stavební jámy pásů a patek – osazení do terénu, sejmutí a odvoz ornice – schéma sejmutí ornice, odvodnění pomocí odvodňovacího příkopu zaústěného přes kalovou jímku – náčrt odvodnění stavební jámy 4. – 5. Výkres výkopů, dočasné zabezpečení svahů a stěn výkopů – pažení (zadaný objekt) 6. Výkaz výměr zemních prací (zadaný objekt jak daleko a jaký objem a jaké hmotnosti je třeba přemístit), návrh stavebních strojů pro výkop stavební jámy, patek a pásů a odvoz výkopku 7. Řádkový harmonogram výkopových prací 8. Kreslení základů (zadaný objekt) 9. Technologický postup – betonářské práce – provádění plošných základů (výroba a zpracování, ukládání a ošetřování betonu, doprava betonové směsi, event. betonáž v nepříznivých podmínkách) 10. Provádění hlubinných základů – výkres hlubinných základů (piloty, podzemní stěny, zemní kotvy) (zadaný objekt) 11. Technologický postup 12. Provádění hydroizolací spodní stavby 13. Bezpečnostní předpisy při stavebních pracích, povinnosti účastníků stavby, předávací protokoly, obsluha strojů, způsob prokazování dodržování zákonů a předpisy související s BOZ

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.