225-0076/01 – Ekonomika a řízení výroby (EKRV)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Marek Jašek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
KUR050 Ing. Kateřina Kurfürstová
TIC15 Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí a dovedností: - ekonomika stavebního díla - dodavatelské vztahy - smlouvy - kontrolní dny - zásobování - vedení stavby - vyhodnocení stavby Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět podává základní informace o podmínkách stavebního trhu a právního postavení stavebního podniku, včetně závazkových vztahů ve výstavbě. Zvláštní pozornost je věnována plánování a řízení výrobního procesu. Dále je probírána tématika organizace a řízení stavebního podniku. Podrobněji je osvětlena vlastní realizace staveb, bezpečnost práce při výstavbě a systému řízení jakosti včetně podmínek realizace ve smyslu ISO. Student získá potřebné znalosti o vztazích a fungování stavebního podniku v prostředí tržní ekonomiky, jeho organizační výstavbě a řízení výroby.

Povinná literatura:

Hájek, V. a kol.: řízení stavební firmy. Technická knižnice AI, ČSSI, Praha 1999 Mokrý, J., Sladkovský, J.: Zařízení staveniště, ČSSI Praha 1996 Novák, J.: Certifikace systému jakosti ve stavebních firmách. ČKAIT Praha 2000 Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003

Doporučená literatura:

Legislativa a normy České republiky.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Podnikání a podnik. Podnikatelské činnosti spjaté s realizací staveb. 2. Stavební podnik, stavební výrobní proces, podnikové činnosti, okolí. 3. Hospodaření a financování podniku 4. Majetek podniku, skladové hospodářství, MTZ 5. Pracovníci podniku, personální management 6. Organizace a řízení stavebního podniku, organizační řád, organizační schéma 7. Management stavebního podniku, bezpečnostní management, controlling 8. Způsoby řízení podniku z ekonomického hlediska (nákladové řízení) 9. Zabezpečení kvality stavebního díla (výroby), systém managementu jakosti, ISO. 10. Management stavby, plánování a řízení výrobního procesu, výstavbový projekt 11. Realizace stavby, metody stavění, orgány dozoru. 12. Operativní řízení stavební výroby, organizace stavebních procesů 13. Kalkulace a fakturace stavebních prací a inženýrské činnosti 14. Dokumentace o průběhu realizace stavby. Předání a převzetí stavby. Kolaudace. Cvičení Programy (tvoří ucelený logický celek) 1. Založení stavebního podniku 2. Organizace a řízení stavebního podniku 3. Zadání a nabídka na veřejnou zakázku 4. Smluvní vztahy ve výstavbě 5. Stavební technologická příprava stavby 6. Dokumentace o realizaci stavby 7. Rozpočtování a kalkulace stavebního objektu 8. Fakturace stavebních a projektových prací, IČ 9. Pracovně právní vztahy 10. Správní řízení (územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení) Podklady pro cvičení - přednášky předmětu Technická infrastruktura - ČKAIT činných ve výstavbě (www.ice-ckait.cz, info@ckait.cz) - zadání jednotlivých programů ve cvičeních na internetu Pokyny pro zpracování programů - složky formátu A4 s záložkami s popisem titulního listu a seznamem příloh - využití předtištěných formulářů - grafické části (CAD, *.doc, ručně) - vložení zadání s krátkou charakteristikou programu - titulní list programu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku