225-0076/01 – Economics and Management of Building-up (EKRV)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits4
Subject guarantorIng. Marek Jašek, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
KUR050 Ing. Kateřina Kurfürstová
TIC15 Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Collecting of basic knowledge and skills in this branches: - Economy of Building-up - Contractor and relations in Building-up - Conctrats - Supply - Management, lead of Building-up - Cassification of Buildng-up Comprehension of basic ideas, correlations and its application by analysis of the problems.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

The basic information about building-up and legislation to building firm and institution, management in building-up. Part of time planning and management of projects, security, realization buildings.

Compulsory literature:

Act no. 183/2006 Coll., the Zoning Planning Act and Building Code effective (the Building Act), as amended Act No. 184/2006 Coll., on the forfeiture or restriction of title to land or buildings (Expropriation Act) Decree No. 499/2006 Coll., on construction documentation Decree No. 500/2006 Coll., on analytical materials for town planning, town planning documentation and method for filing town planning activities Decree No. 501/2006 Coll., on general land use requirements Decree No. 503/2006 Coll., on more detailed town planning regulation, public contracts and planning measures

Recommended literature:

Legislation and code of Czech Republic.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Podnikání a podnik. Podnikatelské činnosti spjaté s realizací staveb. 2. Stavební podnik, stavební výrobní proces, podnikové činnosti, okolí. 3. Hospodaření a financování podniku 4. Majetek podniku, skladové hospodářství, MTZ 5. Pracovníci podniku, personální management 6. Organizace a řízení stavebního podniku, organizační řád, organizační schéma 7. Management stavebního podniku, bezpečnostní management, controlling 8. Způsoby řízení podniku z ekonomického hlediska (nákladové řízení) 9. Zabezpečení kvality stavebního díla (výroby), systém managementu jakosti, ISO. 10. Management stavby, plánování a řízení výrobního procesu, výstavbový projekt 11. Realizace stavby, metody stavění, orgány dozoru. 12. Operativní řízení stavební výroby, organizace stavebních procesů 13. Kalkulace a fakturace stavebních prací a inženýrské činnosti 14. Dokumentace o průběhu realizace stavby. Předání a převzetí stavby. Kolaudace. Cvičení Programy (tvoří ucelený logický celek) 1. Založení stavebního podniku 2. Organizace a řízení stavebního podniku 3. Zadání a nabídka na veřejnou zakázku 4. Smluvní vztahy ve výstavbě 5. Stavební technologická příprava stavby 6. Dokumentace o realizaci stavby 7. Rozpočtování a kalkulace stavebního objektu 8. Fakturace stavebních a projektových prací, IČ 9. Pracovně právní vztahy 10. Správní řízení (územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení) Podklady pro cvičení - přednášky předmětu Technická infrastruktura - ČKAIT činných ve výstavbě (www.ice-ckait.cz, info@ckait.cz) - zadání jednotlivých programů ve cvičeních na internetu Pokyny pro zpracování programů - složky formátu A4 s záložkami s popisem titulního listu a seznamem příloh - využití předtištěných formulářů - grafické části (CAD, *.doc, ručně) - vložení zadání s krátkou charakteristikou programu - titulní list programu

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.