225-0076/02 – Ekonomika a řízení výroby (EKRV)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Marek Jašek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marek Jašek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RYK007 Ing. Eva Machovčáková, Ph.D.
MIC0439 Ing. Radek Michalák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí a dovedností: - ekonomika stavebního díla - dodavatelské vztahy - smlouvy - kontrolní dny - zásobování - vedení stavby - vyhodnocení stavby Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět podává základní informace o podmínkách stavebního trhu a právního postavení stavebního podniku, včetně závazkových vztahů ve výstavbě. Zvláštní pozornost je věnována plánování a řízení výrobního procesu. Dále je probírána tématika organizace a řízení stavebního podniku. Podrobněji je osvětlena vlastní realizace staveb, bezpečnost práce při výstavbě a systému řízení jakosti včetně podmínek realizace ve smyslu ISO. Student získá potřebné znalosti o vztazích a fungování stavebního podniku v prostředí tržní ekonomiky, jeho organizační výstavbě a řízení výroby.

Povinná literatura:

Hájek, V. a kol.: řízení stavební firmy. Technická knižnice AI, ČSSI, Praha 1999 Mokrý, J., Sladkovský, J.: Zařízení staveniště, ČSSI Praha 1996 Novák, J.: Certifikace systému jakosti ve stavebních firmách. ČKAIT Praha 2000 Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003

Doporučená literatura:

Legislativa a normy České republiky.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost částečného samostudia. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Podnikání a podnik. Podnikatelské činnosti spjaté s realizací staveb. 2. Stavební podnik, stavební výrobní proces, podnikové činnosti, okolí. 3. Hospodaření a financování podniku 4. Majetek podniku, skladové hospodářství, MTZ 5. Pracovníci podniku, personální management 6. Organizace a řízení stavebního podniku, organizační řád, organizační schéma 7. Management stavebního podniku, bezpečnostní management, controlling 8. Způsoby řízení podniku z ekonomického hlediska (nákladové řízení) 9. Zabezpečení kvality stavebního díla (výroby), systém managementu jakosti, ISO. 10. Management stavby, plánování a řízení výrobního procesu, výstavbový projekt 11. Realizace stavby, metody stavění, orgány dozoru. 12. Operativní řízení stavební výroby, organizace stavebních procesů 13. Kalkulace a fakturace stavebních prací a inženýrské činnosti 14. Dokumentace o průběhu realizace stavby. Předání a převzetí stavby. Kolaudace. Cvičení Programy (tvoří ucelený logický celek) 1. Založení stavebního podniku 2. Organizace a řízení stavebního podniku 3. Zadání a nabídka na veřejnou zakázku 4. Smluvní vztahy ve výstavbě 5. Stavební technologická příprava stavby 6. Dokumentace o realizaci stavby 7. Rozpočtování a kalkulace stavebního objektu 8. Fakturace stavebních a projektových prací, IČ 9. Pracovně právní vztahy 10. Správní řízení (územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení) Podklady pro cvičení - přednášky předmětu Technická infrastruktura - ČKAIT činných ve výstavbě (www.ice-ckait.cz, info@ckait.cz) - zadání jednotlivých programů ve cvičeních na internetu Pokyny pro zpracování programů - složky formátu A4 s záložkami s popisem titulního listu a seznamem příloh - využití předtištěných formulářů - grafické části (CAD, *.doc, ručně) - vložení zadání s krátkou charakteristikou programu - titulní list programu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní