225-0076/02 – Ekonomika a řízení výroby (EKRV)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Marek Jašek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marek Jašek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RYK007 Ing. Eva Machovčáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí a dovedností: - ekonomika stavebního díla - dodavatelské vztahy - smlouvy - kontrolní dny - zásobování - vedení stavby - vyhodnocení stavby Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět podává základní informace o podmínkách stavebního trhu a právního postavení stavebního podniku, včetně závazkových vztahů ve výstavbě. Zvláštní pozornost je věnována plánování a řízení výrobního procesu. Dále je probírána tématika organizace a řízení stavebního podniku. Podrobněji je osvětlena vlastní realizace staveb, bezpečnost práce při výstavbě a systému řízení jakosti včetně podmínek realizace ve smyslu ISO. Student získá potřebné znalosti o vztazích a fungování stavebního podniku v prostředí tržní ekonomiky, jeho organizační výstavbě a řízení výroby.

Povinná literatura:

Hájek, V. a kol.: řízení stavební firmy. Technická knižnice AI, ČSSI, Praha 1999 Mokrý, J., Sladkovský, J.: Zařízení staveniště, ČSSI Praha 1996 Novák, J.: Certifikace systému jakosti ve stavebních firmách. ČKAIT Praha 2000 Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003

Doporučená literatura:

Legislativa a normy České republiky.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost částečného samostudia. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Podnikání a podnik. Podnikatelské činnosti spjaté s realizací staveb. 2. Stavební podnik, stavební výrobní proces, podnikové činnosti, okolí. 3. Hospodaření a financování podniku 4. Majetek podniku, skladové hospodářství, MTZ 5. Pracovníci podniku, personální management 6. Organizace a řízení stavebního podniku, organizační řád, organizační schéma 7. Management stavebního podniku, bezpečnostní management, controlling 8. Způsoby řízení podniku z ekonomického hlediska (nákladové řízení) 9. Zabezpečení kvality stavebního díla (výroby), systém managementu jakosti, ISO. 10. Management stavby, plánování a řízení výrobního procesu, výstavbový projekt 11. Realizace stavby, metody stavění, orgány dozoru. 12. Operativní řízení stavební výroby, organizace stavebních procesů 13. Kalkulace a fakturace stavebních prací a inženýrské činnosti 14. Dokumentace o průběhu realizace stavby. Předání a převzetí stavby. Kolaudace. Cvičení Programy (tvoří ucelený logický celek) 1. Založení stavebního podniku 2. Organizace a řízení stavebního podniku 3. Zadání a nabídka na veřejnou zakázku 4. Smluvní vztahy ve výstavbě 5. Stavební technologická příprava stavby 6. Dokumentace o realizaci stavby 7. Rozpočtování a kalkulace stavebního objektu 8. Fakturace stavebních a projektových prací, IČ 9. Pracovně právní vztahy 10. Správní řízení (územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení) Podklady pro cvičení - přednášky předmětu Technická infrastruktura - ČKAIT činných ve výstavbě (www.ice-ckait.cz, info@ckait.cz) - zadání jednotlivých programů ve cvičeních na internetu Pokyny pro zpracování programů - složky formátu A4 s záložkami s popisem titulního listu a seznamem příloh - využití předtištěných formulářů - grafické části (CAD, *.doc, ručně) - vložení zadání s krátkou charakteristikou programu - titulní list programu

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku