225-0077/01 – Specializovaný projekt I. (SPPR I.)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Marcela Halířová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAB034 Ing. Radek Fabian, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
PER31 Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4
kombinovaná Zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí a dovedností v oblastech: Řešený zadaný objekt : 1PP + 3 NP, plochá střecha Textová část  Technická zpráva  Tepelně technické vyhodnocení vybraného detailu (AREA) Výkresová část  Koordinační situace 1 :200 , 1 : 250  Výkopy 1 : 50, základy 1 :100  Půdorysy jednotlivých podlaží, stropů a zastřešení 1:100  Řez - příčný a podélný schodištěm 1 :100  Pohledy 1 : 200 (1 : 100) Část technologie  Výkaz výměr  Časový harmonogram výstavby , siť graf (CONTEC) – Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Vypracování projektu pro stavební povolení třípodlažního podsklepeného objektu dle aktuálního stavebního zákona - podklad pro vypracování technologické části. Technologická část - výkaz výměr a časové plánování výstavby (harmonogram výstavby, šíťový graf)

Povinná literatura:

ČSN 01 3420 (červenec 2004) Neufert, E. Navrhování staveb, Consultinvest 1995 Hájek, P. a kol. Konstrukce pozemních staveb 10, Nosné konstrukce I. Hájek, V. a kol. Konstrukce pozemních staveb 30, Kompletační konstrukce Hanzalová, L., Šilařová Š. Konstrukce pozemních staveb 40, Zastřešení Michálek, J. a kol. Konstrukce pozemních staveb 15, Pomůcka pro cvičení Kos, J. a kol. Konstrukce pozemních staveb III, Návody pro cvičení Severin, O. Stavba domu v praxi, díl I. a díl II., Návody pro civčení

Doporučená literatura:

Doporučená literatura je veškerá povinná literatura.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Individuální zadání objektu občanské vybavenosti nebo průmyslové stavby 1. vyhotovení stavební části projektové dokumentace pros tavební povolení Vypracování projektu pro stavební povolení třípodlažního podsklepeného objektu dle aktuálního stavebního zákona - podklad pro vypracování technologické části. 2.Technologická část - výkaz výměr a časové plánování výstavby (harmonogram výstavby, šíťový graf)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (35) 0
        Projekt Projekt 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku