225-0078/02 – Specializovaný projekt II. (SPPR II.)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Marcela Halířová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcela Halířová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
FAB034 Ing. Radek Fabian, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
STE0199 Ing. Kateřina Stejskalová
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
VAV0113 Ing. Nikola Vavřínová
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4
kombinovaná Zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí a dovedností v oblastech: Řešený zadaný objekt : 1PP + 3 NP, šikmá střecha Textová část Výkresová část - Výkres krovu 1 :500 - Pohledy 1 : 200 (1 : 100) Část technologie - Rozpočet - Technologický postup - Zařízení staveniště

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Povinná literatura:

ČSN 01 3420 (červenec 2004) Neufert, E. Navrhování staveb, Consultinvest 1995 Hájek, P. a kol. Konstrukce pozemních staveb 10, Nosné konstrukce I. Hájek, V. a kol. Konstrukce pozemních staveb 30, Kompletační konstrukce Hanzalová, L., Šilařová Š. Konstrukce pozemních staveb 40, Zastřešení Michálek, J. a kol. Konstrukce pozemních staveb 15, Pomůcka pro cvičení Kos, J. a kol. Konstrukce pozemních staveb III, Návody pro cvičení Severin, O. Stavba domu v praxi, díl I. a díl II., Návody pro civčení

Doporučená literatura:

Dopracování projektu pro stavební povolení třípodlažního podsklepeného objektu dle aktuálního stavebního zákona, vypracování technologické části, rozpočtu, technologického postupu dílčí stavební činnosti, zařízení staveniště.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
225-0077 SPPR I. Specializovaný projekt I. Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Navazuje na projekt specializovaný projekt I a využívá již zpracované stavební části projektové dokumentace 1. Stavebně technologický projekt - časové plánování s využitím softwarové podpory - vypracování vybraných technologických postupů 2. Projekt zařízení staveniště

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2011/2012 zimní