225-0081/01 – Realizace staveb II. (RS II.)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Marcela Halířová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
KUR050 Ing. Kateřina Kurfürstová
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí a dovedností v oblastech: - Úvod - Betonové konstrukce - Ocelové konstrukce - Kamenné a smíšené zdivo - Zděné konstrukce - Vodorovné konstrukce - Komínové systémy -Obvodové pláště Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hrubá vrchní stavba, zásady provádění monolitických betonových a železobetonových konstrukcí, montáž ocelových konstrukcí. Zásady provádění zděných staveb. Práce zednické a kamenické práce. Druhy malt. Vodorovné konstrukce. Zřizování obvodových plášťů. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce. výtahy, lávky, mechanizace (práce HSV - vrchní stavba).

Povinná literatura:

Soustava ČSN a Evropských norem v aktuálním znění. Vejvara, K. Technologie staveb 10. Lešení Jarský, Č. a kol. Technologie staveb II, Příprava a realizace staveb Tománková, J. a kol. Ekonomika stavebního díla 40, Příprava a řízení staveb příklady Musil, F. a kol. Technologie pozemních staveb I, Návody na cvičení Kočí, B. a kol. Tedchnologie pozemních staveb I, Technologie stavebních procesů

Doporučená literatura:

Doporučená literatura je veškerá povinná literatura.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod do vědního oboru technologie staveb. Základní pojmy 2. Hrubá vrchí stavba 3.Zásady provádění monolitických betonových konstrukcí. 4.-5.Zásady montáže ocelových konstrukcí. Výroba, doprava, zásady skladování. staveništní. 6.-8.Provádění zděných konstrukcí. Zásady provádění zdiva z cihel, tvárnic a kamene. Smíšené, režné zdivo. Druhy malt, povolené odchylky a tolerance. 9. Modulové, technologické a kvalitativní požadavky kladené na zděné konstrukce. Organizační a časové struktura. Zdění v zimě. 10. Vodorovné nosné konstrukce. Zásady provádění, optimalizace vhodnosti použití jednotlivých technologií. 11. Zřizování komínů a ventilačních průduchů. 12. Zřizování obvodových plášťů. Zásady a postupy montáže plášťů 14. Pracovní a ochranné lešení, druhy, členění, zásady montáže a projekt lešení. Bezpečnost práce a ochrana zdraví na staveništi. Cvičení: 1. Úvod. Základní pojmy a definice. 2. Zdící procesy. Základní pravidla vazby zdivy. 3. Práce s výškovým a půdorysným modulem zdiva z cihel a tvárnic 4. Základní pravidla vazeb komínového tělesa z cihel. Materiálová specifikace a montážní postupy montovaných komínových těles. 5. Montážní procesy. Časová struktura postupu montáže. stavební práce v zimě, technologické přestávky. 6. Technologický postup zdění (opatření pro zdění v zimě). 7. Technologický postup montáže ocelových konstrukcí. staveništní připravenost. 8. Technologický postup montáže železobetonových konstrukcí, kvalitativní požadavky. 9. Technologický postup zřizování obvodových a střešních plášťů, připravenost stavby, sled procesů, protokolární přebírání kvality zakrývaných částí konstrukce. 10. Kontrolní práce. 11. Pracovní postupy a zásady montáže lešení dílcových a systémových. 12. Projekt lešení , posouzení statiky, stability a možnosti kotvení, bezpečnostní opatření 13. Protokoly, školení a kontroly nutné z pohledu bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi. 14. Kompletace cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.