225-0082/01 – Realization and Preparing of the Reconstruction (RaPR)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SIN19 Ing. Miloslav Šindel
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Collecting of basic knowledges from distrikt properties of structural engineering and about options thein reconstrustions. This in districtes: 1.Demolition of masony structures. 2.Defcts of masonry structures. 3.Defects of timber structures 4.Constructions of vaultes. 5. Wet brickworks. 6.Defects of chimneys. 7.Defects of Fundamentals strustures. Comprehension of basic knowledges from reffereted-to properties, thein relative reference and possibillity of application.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět se zabývá problematikou poruch, rekonstrukcí a sanací objektů pozemních staveb. A to především z hlediska realizace. Je zde pojednáno o technologii bouracích prací, způsobech sanace staticky porušených zděných konstrukcí, kleneb, základových konstrukcí, komínů, dřevěných konstrukcí stropů a krovů. Taktéž je zde obsažena problematika sanace vlhkého zdiva. Uvedená tématika je aplikována rovněž ve vztahu k historickým objektům.

Compulsory literature:

There is not mandatory literature based on recommendations of the Course Guarantor

Recommended literature:

It is not recommended other literature beyond compulsory literature

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.