225-0085/01 – Technologie a řízení výstavby (TRV)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Marcela Halířová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
TIC15 Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty v rámci jeho absolvování s náplní práce jednotlivých účastníků výstavby (výstavbového procesu). Studenti budou také znát pracovní činnosti, které náleží do výrobní přípravy a předvýrobní přípravy staveb. Důležitou činností, která souvisí s řízením výstavby je časové plánování. Zde se studenti naučí aplikovat různé typy a druhy časového plánování ve stavební praxi. Dále je cílem seznámit studenty se základními technologickými procesy a s návrhem a rozdělením zařízení staveniště na jednotlivé celky, včetně jejich kapacitního návrhu. Studenti pochopí základní pojmy, vzájemné vztahy a budou seznámeni s jejich aplikací při řešené problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Zákon č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon. Platná leigislativa. B. Kočí a kol.: Technologie pozemních staveb I, VUT Brno 1991. J. Tillman: Příprava, provádění a užívání staveb, Prospektum Praha 1992. F. Musil: Technologie pozemních staveb, VUT Brno 1989.

Doporučená literatura:

Jarský, Č. a kol. Technologie staveb II, Příprava a realizace staveb. Tománková, J. a kol. Ekonomika stavebního díla 40, Příprava a řízení staveb příklady. Musil, F. a kol. Technologie pozemních staveb I, Návody na cvičení.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.