225-0086/05 – Organizace a řízení staveb (ORS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Marek Jašek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAB034 Ing. Radek Fabian, Ph.D.
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
KUR050 Ing. Kateřina Kurfürstová
TIC15 Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět podává základní informace o podmínkách stavebního trhu a právního postavení stavebního podniku, včetně závazkových vztahů ve výstavbě. Zvláštní pozornost je věnována předprojektové a projektové přípravě staveb ze strany investora i dodavatele stavby. Dále je probírána tématika organizace a řízení stavebního podniku. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá potřebné znalosti o vztazích a fungování stavebního podniku v prostředí tržní ekonomiky, jeho organizační výstavbě.Dále si osvojí základy přípravy staveb ve všech fázích a principy řízení stavebního procesu. V rámci cvičení si osvojí základní dovednosti v projektování řídící dokumentace a její obhájení v odborné diskusi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zaměřuje na problematiku přípravy stavby jak z pohledu investora, tak i zhotovitele stavebního díla. Komplexně je pojata problematika předprojektové, projektové a stavebně-technologické přípravy stavebního díla.

Povinná literatura:

Čápová, D.: Příprava a řízení staveb, ČVUT Praha, 2007, ISBN 978-80-01-03919-9 Hájek, V. a kol.: Ekonomika a management 10, ČVUT Praha, 1999, ISBN 80-01-01912-8 Hloušek, P. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM, s.r.o. Brno, 1997

Doporučená literatura:

Kozlovská, M., Hyben, I. Stavbyvedúci – manažer stavebného procesu. Bratislava : Eurostav, 2005, s. 264. ISBN 978-80-89228-14-0. Čeněk Jarský a kol. Technologie staveb II - Příprava a realizace staveb. Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003, s. 318, ISBN 80 - 7204 - 282 – 3. Tichá, A. a kol. Projekt – ekonomika staveb. Studijní opory. Brno : 2006. Hejduková, A., Hroníková, M. Financování stavební zakázky. Studijní opory. Brno : 2006. Biely, B. Realizace staveb. Studijní opory. Brno : 2006. Tománková, J., Čápová, D, Měšťanová, D. Příprava a řízení staveb. Praha : ČVUT, 2008. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.