225-0086/06 – Organizace a řízení staveb (ORS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Marek Jašek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marek Jašek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOS0037 Ing. Bc. Markéta Hošťálková
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
RYK007 Ing. Eva Machovčáková, Ph.D.
STE0199 Ing. Kateřina Stejskalová, Ph.D.
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět podává základní informace o podmínkách stavebního trhu a právního postavení stavebního podniku, včetně závazkových vztahů ve výstavbě. Zvláštní pozornost je věnována předprojektové a projektové přípravě staveb ze strany investora i dodavatele stavby. Dále je probírána tématika organizace a řízení stavebního podniku. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá potřebné znalosti o vztazích a fungování stavebního podniku v prostředí tržní ekonomiky, jeho organizační výstavbě.Dále si osvojí základy přípravy staveb ve všech fázích a principy řízení stavebního procesu. V rámci cvičení si osvojí základní dovednosti v projektování řídící dokumentace a její obhájení v odborné diskusi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zaměřuje na problematiku přípravy stavby jak z pohledu investora, tak i zhotovitele stavebního díla. Komplexně je pojata problematika předprojektové, projektové a stavebně-technologické přípravy stavebního díla.

Povinná literatura:

Čápová, D.: Příprava a řízení staveb, ČVUT Praha, 2007, ISBN 978-80-01-03919-9 Hájek, V. a kol.: Ekonomika a management 10, ČVUT Praha, 1999, ISBN 80-01-01912-8 Hloušek, P. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM, s.r.o. Brno, 1997

Doporučená literatura:

Kozlovská, M., Hyben, I. Stavbyvedúci – manažer stavebného procesu. Bratislava : Eurostav, 2005, s. 264. ISBN 978-80-89228-14-0. Čeněk Jarský a kol. Technologie staveb II - Příprava a realizace staveb. Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003, s. 318, ISBN 80 - 7204 - 282 – 3. Tichá, A. a kol. Projekt – ekonomika staveb. Studijní opory. Brno : 2006. Hejduková, A., Hroníková, M. Financování stavební zakázky. Studijní opory. Brno : 2006. Biely, B. Realizace staveb. Studijní opory. Brno : 2006. Tománková, J., Čápová, D, Měšťanová, D. Příprava a řízení staveb. Praha : ČVUT, 2008. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost částečného samostudia. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Příprava výstavby, veřejnoprávní projednání stavby 2. Předprojektová a příprava stavby 3. Projektová příprava stavby 4. Stavebnětechnologická příprava stavby, časové plánování 5. Operativní plánování 6. Financování, platební kalendář 7. Zadávání veřejných zakázek Cvičení 1. Zpracování nabídky 2. Smlouva o dílo, činnost dodavatele 3. Stavebnětechnologická studie malého objektu, síťová analýza, harmonogram 4. Operativní plánování, stanovení rozsahu prací, kalkulace, změna skutečných nákladů oproti původnímu plánu 5. Platební kalendář stavby 6. Zápočet, kontrola zadaných programů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní