225-0088/02 – Příprava a řízení staveb (PRS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcela Halířová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
RYK007 Ing. Eva Machovčáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou přípravy a řízením staveb - výstavby investičních celků, zejména budov pozemního charakteru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět zaměřený na přípravu výstavby, přípravu výstavby bytových domů a vybavení města, také průmyslové stavby. Část je zaměřená na smluvní vztahy a spolupráci mezi investorem a dodavatelem.

Povinná literatura:

KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, D., ČMIEL, F., FABIAN, R., HALÍŘOVÁ, M., JAŠEK, M., PEŘINA, Z., ŠEVČÍKOVÁ, H., TICHOMIROV, V., VLČEK, P., WOLFOVÁ, M. Příprava a provádění staveb. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2010. 228 s. ISBN 978-80-248-2152-8. SKOTNICOVÁ, I., LOKAJ, A., ORAVEC, P., KUBENKOVÁ, K., KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, D., VLČEK, P., PEŘINA, Z., GOCÁL, J., ĎURICA, P., KORENKOVÁ, R., RYBÁRIK, J. Dřevostavby a dřevěné konstrukce : I. a II. díl. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2010. 309 s. ISBN 978-80-7204-732-1. KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, D. Cena skutečně provedených stavebních prací na stavbě rodinného domu. In Sborník příspěvků XX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2011, s. 17-28.

Doporučená literatura:

Studie proveditelnosti. Projekty výstavby.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Cvičení, testy, projekty.

E-learning

Ne

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Preparation of building-up - Building-up - Time schedule, planning - Management - Mechanization - Process of building-up - Site facilities - Company and working

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N3502) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2009/2010 letní