225-0088/03 – Příprava a řízení staveb (PRS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcela Halířová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAB034 Ing. Radek Fabian, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou přípravy a řízením staveb - výstavby investičních celků, zejména budov pozemního charakteru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět zaměřený na přípravu výstavby, přípravu výstavby bytových domů a vybavení města, také průmyslové stavby. Část je zaměřená na smluvní vztahy a spolupráci mezi investorem a dodavatelem.

Povinná literatura:

KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, D., ČMIEL, F., FABIAN, R., HALÍŘOVÁ, M., JAŠEK, M., PEŘINA, Z., ŠEVČÍKOVÁ, H., TICHOMIROV, V., VLČEK, P., WOLFOVÁ, M. Příprava a provádění staveb. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2010. 228 s. ISBN 978-80-248-2152-8. SKOTNICOVÁ, I., LOKAJ, A., ORAVEC, P., KUBENKOVÁ, K., KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, D., VLČEK, P., PEŘINA, Z., GOCÁL, J., ĎURICA, P., KORENKOVÁ, R., RYBÁRIK, J. Dřevostavby a dřevěné konstrukce : I. a II. díl. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2010. 309 s. ISBN 978-80-7204-732-1. KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, D. Cena skutečně provedených stavebních prací na stavbě rodinného domu. In Sborník příspěvků XX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2011, s. 17-28.

Doporučená literatura:

Studie proveditelnosti. Projekty výstavby.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Cvičení, testy, projekty.

E-learning

Ne

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Preparation of building-up - Building-up - Time schedule, planning - Management - Mechanization - Process of building-up - Site facilities - Company and working

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.