225-0089/03 – Konstrukce pozemních staveb (KPS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
KUB23 Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Přednášky a cvičení: 1. Konstrukční tvorba budov s ohledem na problematiku prostředí staveb Cvičení: Konstrukční tvorba vybraných detailů z hlediska prostředí staveb; návrh technologie, technologické postupy. Zpracovaní vybraných detailů (půdorys, řez, M 1:5, 1:10). 2. Požadavky na stavby Cvičení: Základní požadavky na stavby pro bydlení, občanské vybavení města, stavby průmyslové. 3. Stavebně technické posouzení staveb, diagnostika staveb, diagnostické metody Cvičení: Metodika stavebně technického posouzení, osnova zprávy STP, vady a poruchy staveb a jejich diagnostika. Zpracování návrhu diagnostiky pro vybrané vady a poruchy stavby pro bydlení nebo občanské vybavení města (zakreslení, volba diagnostického postupu, výstup diagnostiky). 4. Konstrukční systémy panelové bytové výstavby (1955-1990), problematika TZB, vady a poruchy, rekonstrukce a sanace Cvičení: Vypracování půdorysu stavby pro bydlení, M 1:100, zakreslení instalací TZB, návrh sanace. 5. Konstrukční systémy skeletové prefabrikované (1955-1990), problematika TZB, vady a poruchy, rekonstrukce a sanace Cvičení: Vypracování půdorysu stavby pro občanské vybavení města, M 1:100, zakreslení instalací TZB, návrh sanace. 6. Kontaktní zateplovací systémy, požadavky, provádění, vady a poruchy Cvičení: Vypracování návrhu dodatečného zateplení stavby (ETICS), půdorys a řez, M 1:100; řešení vybraných detailů M 1:5, 1:10. 7. Rekonstrukce bytových jader Cvičení: Vypracování návrhu rekonstrukce bytového jádra (zadaný půdorys panelové bytové výstavby) M 1:50. 8. Dřevostavby a konstrukce na bázi dřeva Cvičení: Vypracování půdorysu a řezu dřevostavby M 1:50, nebo dílčí části (dle rozsahu zadání), návrh rozvodů TZB. 9. Stavby na poddolovaném území Cvičení: problematika staveb na poddolovaném území v ČR a zahraničí, eliminace vad a poruch. 10. Stavby na povodňovém území Cvičení: problematika staveb na povodňovém území v ČR a zahraničí, eliminace vad a poruch. 11. Ochrana staveb proti radonu Cvičení: Návrh protiradonových opatření. 12. Základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje a principy udržitelné výstavby Cvičení: Současný stav v ČR a v zahraničí (rešerše). 13. Problematika „smart city“ z hlediska TZB Cvičení: Současný stav v ČR a v zahraničí (rešerše). 14. Shrnutí přednášek

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Czech legislative documents and Czech Standards

Doporučená literatura:

Není doporučena žádná literatura

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Ochrana staveb proti radonu. Úvod. Zdroje radonu v budovách. Radonový index pozemku a stavby. 2. Konstrukce I., II. a III. kategorie těsnosti. Návrh tloušťky protiradonové izolace podle ČSN 730601 3. Odvětrání podloží. Ventilační vrstva v kontaktní konstrukci. Instalační podlaží. Odvětrání suterénu. Ochrana proti radonu u stávajících staveb. 4. Stavby na poddolovaném území. Účinky poddolování - spojité a nespojité deformace terénu. Důlní otřesy. 5. Kategorizace stavenišť na poddolovaném území podle ČSN 730039. Účinky poddolování na stavební objekty. 6. Zajištění stavebních objektů - princip tuhosti, poddajnosti a smíšený. 7. Konstrukční zásady pro navrhování objektů na poddolovaném území. 8. Účinky poddolování na základové konstrukce. 9. Stavby na povodňovém území. Základní pojmy. Konstrukční zásady pro navrhování stavebn na povodňovém území. 10. Zatížení staveb při průchodu povodňové vlny. 11. Zajištění stavebních objektů proti průniku důlního plynu. 12 Tepelně technická problematika při návrhu spodní stavby. 13. Tepelně technická problematika u historických budov. 14. Tepelně technická problematika u historických budov. Cvičení: 1. Návrh tloušťky protiradonové izolace podle ČSN 730601. 2. Návrh protiradonového opatření na konkrétním objektu. 3. Řešení plynotěsných detailů v protiradonové izolaci. 4. Výpočet parametrů poklesové kotliny 5. Výpočet účinků poddolování na stavenbí objekt. 6. Výpočet smykových napětí a smykových sil u základových patek s táhly. 7. Výpočet smykových napětí a smykových sil u základového roštu. 8. Výpočet smykových napětí a smykových sil u základové desky. 9. Návrh opatření proti účinkům povodňové vlny na konkrétním objektu. 10. Výpočet zatížení od povodňové vlny. 11. Návrh opatření proti pronikání důlního plynu. 12. Návrh řešení a tepelně technické posouzení spodní stavby. 13. Řešení vybraných tepelně technických problémů u historických budov. 14. Zápočtová písemná práce. Odevzdání vypracovaných programů. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.