225-0090/02 – Konstrukce pozemních staveb I. (KPS I.)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
ORA02 Ing. Pavel Oravec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí a dovedností, vyhodnocení znalostí. - montované stavby - skelety - stěnové systémy - příklady ze zahraničí - výroba prefabrikátu - vady montovaných staveb Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Výuka je zaměřena na montované konstrukce skeletové, stěnové, integrované systémy, prefabrikace - výroba - montáž, vady a a poruchy montovaných konstrukcí, sanační zásahy.

Povinná literatura:

Aktuální publikace v roce studia. Legislativa České republiky. Normy České republiky.

Doporučená literatura:

Softwarové podpory. Informace web.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test, zkoušky.

E-learning

e-laernig (ne)

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Stavby a konstrukce na industriálních územích Panelová bytová výstavba, typizace. Prefabrikace a inovace Udržitelná výstavba Agenda 21 Dřevostavby a konstrukce na bázi dřeva Inovace ve stavebnictví

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok