225-0091/01 – Konstrukce pozemních staveb II. (KPS II.)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí z vybrané problematiky pozemního stavitelství: Konkrétně se jedná o následující témata: 1. Ochrana staveb proti radonu. 2. Stavby na poddolovaném území. 3. Stavby v povodňových oblastech. 4. Tepelně technická problematika spodních staveb a historických budov. Pochopení základních znalostí z uvedené oblasti, jejich vzájemných vztahů a možností aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu jsou přednášeny některé vybrané statě z oblasti pozemního stavitelství - ochrana staveb proti radonu a důlnímu plynu, zásady navrhování staveb na poddolovaném území a v povodňových oblastech. Dále pak tepelně technická problematika spodních staveb a historických budov.

Povinná literatura:

ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (2006) ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území (1989) Bradáč, J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území, komentář k ČSN 730039 (1991) Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů, díl 1, Expert-technické nakladatelství Ostrava (1996), Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů, díl 2, Dům techniky Ostrava s.r.o. (1999), ISBN: 80-02-01276-3 Vaverka, J. a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov, VUT v Brně, VUTIUM, (2006), ISBN: 80-214-2910-0

Doporučená literatura:

Žádná další doporučená literatura

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Ochrana staveb proti radonu. Úvod. Zdroje radonu v budovách. Radonový index pozemku a stavby. 2. Konstrukce I., II. a III. kategorie těsnosti. Návrh tloušťky protiradonové izolace podle ČSN 730601 3. Odvětrání podloží. Ventilační vrstva v kontaktní konstrukci. Instalační podlaží. Odvětrání suterénu. Ochrana proti radonu u stávajících staveb. 4. Stavby na poddolovaném území. Účinky poddolování - spojité a nespojité deformace terénu. Důlní otřesy. 5. Kategorizace stavenišť na poddolovaném území podle ČSN 730039. Účinky poddolování na stavební objekty. 6. Zajištění stavebních objektů - princip tuhosti, poddajnosti a smíšený. 7. Konstrukční zásady pro navrhování objektů na poddolovaném území. 8. Účinky poddolování na základové konstrukce. 9. Stavby na povodňovém území. Základní pojmy. Konstrukční zásady pro navrhování stavebn na povodňovém území. 10. Zatížení staveb při průchodu povodňové vlny. 11. Zajištění stavebních objektů proti průniku důlního plynu. 12 Tepelně technická problematika při návrhu spodní stavby. 13. Tepelně technická problematika u historických budov. 14. Tepelně technická problematika u historických budov. Cvičení: 1. Návrh tloušťky protiradonové izolace podle ČSN 730601. 2. Návrh protiradonového opatření na konkrétním objektu. 3. Řešení plynotěsných detailů v protiradonové izolaci. 4. Výpočet parametrů poklesové kotliny 5. Výpočet účinků poddolování na stavenbí objekt. 6. Výpočet smykových napětí a smykových sil u základových patek s táhly. 7. Výpočet smykových napětí a smykových sil u základového roštu. 8. Výpočet smykových napětí a smykových sil u základové desky. 9. Návrh opatření proti účinkům povodňové vlny na konkrétním objektu. 10. Výpočet zatížení od povodňové vlny. 11. Návrh opatření proti pronikání důlního plynu. 12. Návrh řešení a tepelně technické posouzení spodní stavby. 13. Řešení vybraných tepelně technických problémů u historických budov. 14. Zápočtová písemná práce. Odevzdání vypracovaných programů. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.