225-0092/01 – Pozemní stavitelství (PS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Marek Jašek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marek Jašek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
KRA576 Ing. Michal Kraus
KUC378 Ing. Lucie Kučerová
PER31 Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Umístění staveb v terénu, Zakládání staveb, Základové konstrukce budov, Spodní stavby podsklepených budov, Svislé konstrukce budov, Stěny zděné a monolitické, Obvodové pláště budov, Vodorovné konstrukce budov Schodiště, Střešní konstrukce budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá současnými stavebními materiály a výrobcích používaných ve stavebnictví. Poskytuje základní znalosti o halových objektech průmyslových a zemědělských staveb a o vybraných konstrukčních částech budov. Pozornost bude věnována opláštění budov a tepelné ochraně budov. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Studenti se seznámí se základními principy halových konstrukcí, opláštěním budov v různých materiálových variantách a nejdůležitějšími konstrukčními částmi budov vč. aplikace současných stavebních materiálů a výrobků. Současně se naučí kreslit a číst části projektové dokumentace v souladu s platnou ČSN 013420/2004. Cílem je, aby studenti pochopili vzájemné souvislosti stavby a získali základní vědomosti o konstrukcích, materiálech a objektech a současně se naučili číst stavební výkresy a nakreslit jednoduchou dokumentaci stavby.

Povinná literatura:

[1] ADÁMEK, J., NOVOTNÝ, B., KOUKAL, J. Stavební materiály. CERM Brno 1997 [2] MATOUŠKOVÁ, D., SOLAŘ, J. Pozemní stavitelství I.VŠB - TU Ostrava 2005 [3] MATOUŠKOVÁ, D. Pozemní stavitelství II. CERM Brno 1995 [4] WERNER, J., CHYBÍK, J. Pozemní stavitelství. VUTIUM Brno 1999 [5] HANZALOVÁ, L., ŠILAROVÁ, Š. Konstrukce pozemních staveb 40, Zastřešení. ČVUT Praha 2002 [6] HÁJEK, V., NOVÁK, L., ŠMEJCKÝ, J. Konstrukce pozemních staveb 30, Kompletační konstrukce. ČVUT Praha 2002 [7] HÁJEK, V. a kol. Pozemní stavitelství . Praha 1996 [8] ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, části 2: Požadavky. ČNI 2007 [9] ČSN 013420/2004 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části.

Doporučená literatura:

Žádná další doporučená literatura kromě povinné literatury

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost částečného samostudia. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Umístění staveb v terénu Zakládání staveb Základové konstrukce budov Spodní stavby podsklepených budov Svislé konstrukce budov Stěny zděné a monolitické Obvodové pláště budov Vodorovné konstrukce budov Schodiště Střešní konstrukce budov

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku