225-0303/02 – Informační systémy pozemních a průmyslových staveb (ISPPS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Marek Jašek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marek Jašek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studentů s prostředím informačního modelování staveb (BIM) a získání znalostí pro zvládnutí vypracování stavebního BIM modelu dle BIM pravidel a postupů práci.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní informace o informačním modelování staveb. Pozornost je věnována pravidlům a postupům práci s BIM, informace o referenčním komplexním BIM modelu a jeho podřízených modelech v závislosti na požadavcích spolupracujících stran. Úrovně rozpracovanosti projektu, úroveň podrobnosti informací, úroveň podrobnosti geometrie, zpracování projektové dokumentace, postup při vytváření BIM modelu, automatické výměry. Propojení se softwarem pro vytváření časových plánů (4D – časová informace). Využití dat při rozpočtování stavebních a montážních prací (5D – cenová informace).

Povinná literatura:

POUR, Pavel a Roman Ptáček. BIM projektování v ArchiCADu. Praha: Grada, 2012. ISBN: 978-80-247-4165-9 ČERNÝ, Martin. BIM příručka. Praha: Odborná rada pro BIM, 2013. ISBN 978-80-260-5297-5. ČSN EN ISO 16739 Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu, 2017. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. ČSN ISO 12006-2 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci, 2017. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. ČSN EN ISO 12006-3 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace, 2017. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. ČSN ISO 22263 Organizace informací o stavbách - Rámec pro správu informací o projektu, 2014. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. ČSN ISO 16354 Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny, 2014. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. ČSN ISO 16757-1 Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model, 2017. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. ČSN P ISO/TS 12911 Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM), 2014. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. ČSN ISO 29481-1 Informační modelování staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát, 2014. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. ČSN EN ISO 29481-2 Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce, 2017. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. Koncepce zavádění metody BIM v České republice [online]. [cit. 2018-02-12]. Dostupné z: http://www.bimfo.cz/getattachment/9a401f5d-80ab-477d-8e27-43119e188e26/Koncepce-MPO.pdf.aspx

Doporučená literatura:

BIM v legislativě. Průvodce legislativou s ohledem na BIM [online]. [cit. 2018-02-12]. Dostupné z: http://www.vseobimu.cz/assets/media/brozura/bim-v-legislative.pdf Definition of BIM – Building Information Modeling – Definitions from Various Sources, [online]. [cit. 2018-02-12]. Dostupné z http://buildinginformationmanagement.wordpress.com. Proč BIM [online]. [cit. 2018-02-12]. Dostupné z: http://www.cegra.cz/208-bim-proc-bim.aspx BIM a koordinace. Z praxe: postup při vytváření modelu, výměna informací v týmu [online]. [cit. 2018-02-12]. Dostupné z: http://www.bimfo.cz/Aktuality/BIM-a-koordinace-(1).aspx LOD = LOD + LOI. Informační podrobnosti BIM modelu [online]. [cit. 2018-02-12]. Dostupné z: http://www.bimfo.cz/Aktuality/LOD-LOD-LOI.aspx JAŠEK, Marek, Jan ČESELSKÝ, Pavel VLČEK, Marcela ČERNÍKOVÁ a Eva BERÁNKOVÁ. Aplication of BIM process by the evaluation of building energy sustainability. In International Conference on Buildings and Environment, EnviBUILD 2013, Bratislava, Slovakia, 17. 10. 2013. Advanced Materials Research, Volume 899, 2014, p. 7-10. ISSN: 1022-6680. ISBN: 978-3-03835-040-8. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.899.7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost částečného samostudia. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. BIM (Informační modelování staveb) – úvod do předmětu, základní pojmy 2. Způsoby projektování staveb, týmová spolupráce na projektu, předávání/sdílení dat 3. Úrovně rozpracovanosti projektu, úroveň podrobnosti informací, úroveň podrobnosti geometrie 4. Seznámení s programem, základní pravidla práce s programem 5. Princip nastavení podlaží, řezů a pohledů 6. Zdivo 7. Otvory 8. Vodorovné konstrukce 9. Střecha 10. Objekty – knihovny 11. Zóny a tabulky místností 12. Tisk a publikace 13. Předávání/sdílení dat 14. Zápočet, kontrola zadaných programů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní