225-0306/01 – Softwarova podpora energetiky budov (SPEB)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Kateřina Kubenková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Kubenková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB23 Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu "Softwarova podpora energetiky budov" je získat znalosti o možnostech využití různých softwarů pro hodnocení energetické náročnosti budov. V rámci hodnocení energetické náročnosti budov bude věnovaná pozornost i kapitole udržitelné výstavby.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Znalost práce se softwarem pro hodnocení energetické náročnosti budov, znalost zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetických štítků obálky budovy, energetických posudků a energetických auditů. Znalost problematiky udržitelného stavebnictví.

Povinná literatura:

[1] Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. In: Sbírka zákonů. 2000, č. 406, se změnami 359/2003 Sb., 694/2004, 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb.,574/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 299/2011 Sb., 53/2012 Sb., 165/2012 Sb., 318/2012 Sb., 310/2013 Sb., 103/2015 Sb., 131/2015 Sb., 183/2017 Sb. a 225/2017 Sb. [2] Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. In: Sbírka zákonů. 2012, Č. 480, se změnou 309/2016 Sb. [3] Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. In: Sbírka zákonů. 2013, Č. 78, se změnou 230/2015 Sb. [4] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES, o energetické náročnosti budov (EPBD I, Energy Performance of Buildings Directive). 2002. [5] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov (EPBD II, Energy Performance of Buildings Directive). 2010. [6] TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy: principy a příklady. Praha: Grada, 2005. Stavitel. ISBN 80-247-1101-X. [7] TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy 2: principy a příklady. Praha: Grada, 2008. Stavitel. ISBN 978-80-247-2061-6. [8] TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy 3: nulové, pasivní a další. Praha: Grada, 2012. Stavitel. ISBN 978-80-247-3832-1. [9] VAVERKA, Jiří. Stavební tepelná technika a energetika budov. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2006, 648 s. ISBN 80-214-2910-0. [10] DEKSOFT. Software Energetika, Tepelná technika 1D, Tepelná technika 2D, Firma Dek a. s. Dostupné z: https://deksoft.eu/ [11] PROTECH. Software TOB (Tepelná ochrana budov), TV (Tepelné ztráty), Firma PROTECH spol. s r.o. Dostupné z: https://www.protech.cz/produkty/hodnoceni-energeticke-narocnosti-budov [12] SVOBODA, Zdeněk. Software Area, Energie, Simulace, Teplo. Firma K-CAD spol. s r.o. Praha. Dostupné z: http://kcad.cz/cz/stavebni-fyzika/tepelna-technika/ [13] KABELE, Karel. Software NKN II (Národní kalkulační nástroj), ČVUT Praha, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov. Dostupné z: http://nkn.fsv.cvut.cz/ [14] Software DesignBuilder, DesignBuilder Software Ltd, United Kingdom. Dostupné z: https://designbuilder.co.uk/ [15] TNI 73 0329 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápěné – Rodinné domy. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. [16] TNI 73 0330 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápěné – Bytové domy. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. [17] Passivhaus Institut. Dostupné on line: http://passiv.de/ [18] TNI 73 0331 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.

Doporučená literatura:

[19] Kyoto Protocol [online]. [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php [20] Paris Agreement [online]. [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en [21] Nová zelená úsporám [online]. [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: http://www.novazelenausporam.cz/ [22] Operační program životního prostředí [online]. [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: http://www.opzp.cz/ [23] Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. In: Sbírka zákonů. 2007, č. 148.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola semestrálního projektu, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Energetická náročnost budov 2. Projektová dokumentace hodnocené budovy 3. Dokumenty hodnotící energetickou náročnost budovy v ČR 4. Software Teplo 5. Pasivní domy a NZEB 6. Změna dokončené budovy 7. Software Energie 8. Software Simulace 9. Software Area 10. Software Mezera 11. Software Ztráty 12. Udržitelná výstavba 13. LCA - posuzování životního cyklu 14. EPD - Environmentální prohlášení o produktu 15. Metody komplexního hodnocení budov 16. Zadání semestrálního projektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku