225-0306/02 – Softwarova podpora energetiky budov (SPEB)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Kateřina Kubenková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Kubenková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AFS0005 Hamed Afsoosbiria
KUB23 Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu "Softwarova podpora energetiky budov" je získat znalosti o možnostech využití různých softwarů pro hodnocení energetické náročnosti budov. V rámci hodnocení energetické náročnosti budov bude věnovaná pozornost i kapitole udržitelné výstavby.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Znalost práce se softwarem pro hodnocení energetické náročnosti budov, znalost zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetických štítků obálky budovy, energetických posudků a energetických auditů. Znalost problematiky udržitelného stavebnictví.

Povinná literatura:

[1] Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. In: Sbírka zákonů. 2000, č. 406, se změnami 359/2003 Sb., 694/2004, 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb.,574/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 299/2011 Sb., 53/2012 Sb., 165/2012 Sb., 318/2012 Sb., 310/2013 Sb., 103/2015 Sb., 131/2015 Sb., 183/2017 Sb. a 225/2017 Sb. [2] Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. In: Sbírka zákonů. 2012, Č. 480, se změnou 309/2016 Sb. [3] Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. In: Sbírka zákonů. 2013, Č. 78, se změnou 230/2015 Sb. [4] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES, o energetické náročnosti budov (EPBD I, Energy Performance of Buildings Directive). 2002. [5] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov (EPBD II, Energy Performance of Buildings Directive). 2010. [6] TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy: principy a příklady. Praha: Grada, 2005. Stavitel. ISBN 80-247-1101-X. [7] TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy 2: principy a příklady. Praha: Grada, 2008. Stavitel. ISBN 978-80-247-2061-6. [8] TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy 3: nulové, pasivní a další. Praha: Grada, 2012. Stavitel. ISBN 978-80-247-3832-1. [9] VAVERKA, Jiří. Stavební tepelná technika a energetika budov. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2006, 648 s. ISBN 80-214-2910-0. [10] DEKSOFT. Software Energetika, Tepelná technika 1D, Tepelná technika 2D, Firma Dek a. s. Dostupné z: https://deksoft.eu/ [11] PROTECH. Software TOB (Tepelná ochrana budov), TV (Tepelné ztráty), Firma PROTECH spol. s r.o. Dostupné z: https://www.protech.cz/produkty/hodnoceni-energeticke-narocnosti-budov [12] SVOBODA, Zdeněk. Software Area, Energie, Simulace, Teplo. Firma K-CAD spol. s r.o. Praha. Dostupné z: http://kcad.cz/cz/stavebni-fyzika/tepelna-technika/ [13] KABELE, Karel. Software NKN II (Národní kalkulační nástroj), ČVUT Praha, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov. Dostupné z: http://nkn.fsv.cvut.cz/ [14] Software DesignBuilder, DesignBuilder Software Ltd, United Kingdom. Dostupné z: https://designbuilder.co.uk/ [15] TNI 73 0329 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápěné – Rodinné domy. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. [16] TNI 73 0330 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápěné – Bytové domy. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. [17] Passivhaus Institut. Dostupné on line: http://passiv.de/ [18] TNI 73 0331 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.

Doporučená literatura:

[19] Kyoto Protocol [online]. [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php [20] Paris Agreement [online]. [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en [21] Nová zelená úsporám [online]. [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: http://www.novazelenausporam.cz/ [22] Operační program životního prostředí [online]. [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: http://www.opzp.cz/ [23] Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. In: Sbírka zákonů. 2007, č. 148.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Požadavky na studenta v případě individuálního studijního plánu: Minimálně 50% účast na cvičeních, odevzdání všech požadovaných programů, napsání testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Projektová dokumentace hodnocené budovy - rodinný dům 2. Geometrické charakteristiky hodnocené budovy - rodinný dům 3. Tepelně technické hodnocení konstrukcí na obálce budovy - program Teplo 4. Tepelně technické hodnocení konstrukcí na obálce budovy - program Area 5. Tepelně technické hodnocení konstrukcí na obálce budovy - program Ztráty 6. Zpracování energetického štítku obálky budovy 7. Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy 8. Variantní řešení konstrukcí a energetických systémů v hodnocené budově 9. Ochrana interiéru před přehříváním v hodnocené budově 10. Projektová dokumentace členité budovy (bytového domu, administrativní budovy, školy, nemocnice) 11. Zpracování průkazu energetické náročnosti členité budovy 12. Větší změna dokončené budovy 13. Hodnocení environmentálních charakteristik stavebních materiálů 14. Kompletace projektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Požadavky na studenta v případě individuálního studijního plánu: Minimálně 50% účast na cvičeních, odevzdání všech požadovaných programů, napsání testu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260008) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 letní