225-0311/01 – BIM ve stavitelství I. (BIMSt1)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Marek Jašek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAG0019 doc. Ing. Miloslav Bagoňa, PhD.
DOB0041 Ing. Pavel Dobeš, Ph.D.
FOJ085 doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
MAJ0045 Ing. Jiří Majer
KUB0102 Ing. Monika Marťáková, Ph.D.
ZID75 doc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
KAL11 Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.
ROS11 Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
STE0199 Ing. Kateřina Stejskalová, Ph.D.
VAV08 Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
VAV0113 Ing. Nikola Vavřínová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - Základní přehled o jednotlivých konstrukcí pozemních staveb. - Statické působení a konstrukční řešení typických pozemních, průmyslových a technologických staveb. - Tvorba 3D modelu ocelové konstrukce v prostředí software Tekla Structures. - Tvorba výkresové dokumentace z vytvořeného 3D modelu. - Propojení statických výpočtů s 3D modelem konstrukce . - Operativní řízení projekce a výstavby ocelových konstrukcí s nástroji BIM.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět pojednává o základních konstrukcích pozemního stavitelství - základy, svislé nosné konstrukce, vodorovné konstrukce, konstrukce spojující podlaží a střechy. Rovněž tak je pojednáno o statickém působení těchto konstrukcí.

Povinná literatura:

Hájek, P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I. ČVUT Praha, 2004. ISBN 80-01-02243-9. Witzany, J., Jiránek, M., Zlesák, J., Zigler, R.: Konstrukce pozemních staveb 20. ČVUT Praha, 2006. ISBN 80-01-03422-4. Hykš, P., Gieciová, M.: Schodiště, rampy, žebříky. Grada Publishng, a. s., Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2688-5. ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky (2010) ČSN 74 45 05 Podlahy - Společná ustanovení (2012). Hájek, V., Novák, L., Šmejcký, J.: Konstrukce pozemních staveb 30. Kompletační konstrukce. Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02506-3. Matoušková, D., Solař, J.: Pozemní stavitelsví I. VŠB-ZU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0830-7. Kumar, Bimal. A Practical Guide to Adopting BIM in Construction Projects. 2015. ISBN: 9781849951463.

Doporučená literatura:

Studnička, J.: Ocelové konstrukce. ČVUT Praha, 2006, ISBN 80-01-03473-9. Macháček, J. et al.: Navrhování ocelových konstrukcí – Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí – Příručka k ČSN EN 1999-1. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2009, ISBN 978-80-87093-86-3. Studnička, J.: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí k ČSN EN 1994-4-1. ČKAIT, Praha, 2009, ISBN 978-80-87093-85-6 http://FAST10.VSB.CZ/TEMTIS Procházka, J. et al Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. 2. upravené vydání, ČBS při ČSSI a ČBS Servis s.r.o., Praha, 2006. Nawy, E. G..: Concrete Construction Engineering Handbook, Secod edition, Taylor and Francis Group, USA, 2008, ISBN 978-0-8493-7492-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečná zkouška písemná a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Požadavky na studenta v případě individuálního studijního plánu: Minimálně 50% účast na cvičeních, odevzdání všech požadovaných programů, napsání testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek 1. Rozdělení stavebnictví. Základní pojmy. Hlavní konstrukční části budov (základy, svislé nosné konstrukce, vodorovné konstrukce, konstrukce spojující různé výškové úrovně, střešní konstrukce). Základní konstrukční systémy budov (systém stěnový, skeletový, kombinovaný, speciální systémy). 2. Základové konstrukce budov. Základy plošné (základové pásy, patky rošty, desky, vanové, krabicové a skořepinové základy). Základy hlubinné (piloty, šachtové pilíře, studny, kesony). 3. Vodorovné konstrukce (stropní konstrukce, předsazené a ustupující konstrukce). Stropní konstrukce dřevěné. Stropní konstrukce železobetonové (monolitické a prefabrikované). 4. Stropní konstrukce ocelové. Stropní konstrukce kombinované. Předsazené a ustupující konstrukce (římsy, přístřešky, balkóny, pavlače, arkýře, markýzy, lodžie, ustupující podlaží). 5. Konstrukce spojující různé výškové úrovně (Schodiště, rampy, žebříky, stupadla, výtahy). 6. Střechy. Rozdělení střech. Ploché střechy (jednoplášťové a dvouplášťové). Vrstvy ve skladbách plochých střech. 7. Šikmé a strmé střechy. Střešní pláště šikmých střech. Krovové konstrukce. 8. Svislé nenosné konstrukce (příčky, obvodové pláště). Podlahy (rozdělení podlah, vrstvy podlahových konstrukcí). 9. Haly a vícepodlažní objekty s betonovou nosnou konstrukcí – statické působení, konstrukční řešení. 10. Průmyslové a technologické stavby s betonovou nosnou konstrukcí - statické působení, konstrukční řešení. 11. Haly a vícepodlažní objekty s ocelovou nosnou konstrukcí – statické působení, konstrukční řešení. 12. Průmyslové a technologické stavby s ocelovou nosnou konstrukcí - statické působení, konstrukční řešení. 13. Haly a vícepodlažní objekty s dřevěnou nosnou konstrukcí – statické působení, konstrukční řešení. 14. Zděné objekty – statické působení, konstrukční řešení. Obsah cvičení 1. Seznámení s programem, základní pravidla práce s programem 2. 3D stavební model - princip nastavení podlaží, řezů a pohledů 3. 3D stavební model - zdivo, otvory, vodorovné konstrukce 4. 3D stavební model - střecha, parametrické objekty (knihovny) 5. 3D stavební model - zóny a interaktivní tabulky místností 6. Tisk a publikace. Předávání/sdílení dat 7. Prostředí programu Tekla Structures. 8. Prostorová rámová konstrukce - tvorba základní mřížky, základní operace s prvky. 9. Prostorová rámová konstrukce - modelování sloupů a průvlaků, modelování plošin různé výškové úrovně. 10. Prostorová rámová konstrukce - modelování schodiště, modelování kotvení. 11. Prostorová rámová konstrukce - modelování typických styčníků. 12. Prostorová rámová konstrukce - projekční výkresy a výkaz materiálu. 13. Propojení 3D modelu se statickým software. 14. Operativní řízení projekce a výstavby nosných konstrukcí s nástroji BIM.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Požadavky na studenta v případě individuálního studijního plánu: Minimálně 50% účast na cvičeních, odevzdání všech požadovaných programů, napsání testu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring SPB P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní