225-0402/01 – Vybrané kapitoly z pozemního stavitelství (VKPS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu Vybrané kapitoly z pozemního stavitelství budou probrány vybrané kapitoly z následujících tematických celků: stavby na poddolovaném území, stavby na povodňovém území,stavby na území s výstupy důlního plynu, stavby na území s projevy technické seismicity.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

V rámci předmětu Vybrané kapitoly z pozemního stavitelství bude pojednáno o problematice staveb na poddolovaném území, staveb na povodňovém území, staveb na území s výstupy důlního plynu a staveb na území s projevy technické seismicity.

Povinná literatura:

• ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. (2015) • Bradáč, J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039. Vydavatelství norem Praha, 1991. ISBN 80-85111-19-5. • Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl první. EXPERT - technické nakladatelství Ostrava. Ostrava, 1996. • Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl druhý. Dům techniky Ostrava, spol. s r. o. 1. vydání, květen 1999. ISBN 80-02-01276-3. • Luetkens, O.: Bauen im Bergbaugebiet. Bauliche Massnahmen zur Verhütung von Bergschäden. Springer-Verlag Berlin/Göttingen/Heidelberg. 1957. • Kwiatek J. a kol.: Ochrona obiektóv budovlanych na terenach górniczych. Wydawnictwo glównego institutu górnictwa. Katovice, 1997. • Kratsch, H::Bergschadenkunde. Springer-Verlag Berlin Heidelberg new York. 1974. ISBN 3-540-06670-5. • Solař, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných staveb. Grada Publishing, a. s. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2672-4. • ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. (1987) • Vaněk, T.: Rekonstrukce a zesilování železobetonových a zděných konstrukcí. SNTL, Praha 1997. • Witzany, J.: Konstrukce pozemních staveb 60. Poruchy a rekonstrukce staveb - 1. díl. Vydavatelství ČVUT Praha, 1994. • Bažant, Z., Klusáček, L.: Dodatečné ztužování horizontálních zděných konstrukcí. Sborník Sanace a rekonstrukce staveb, Praha 6/1998. • Solař, J.: Ochrana staveb proti důlnímu plynu vystupujícímu z podloží. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. Inovace studijního programu Stavební inženýrství, 2015. ISBN 978-80-248-3760-4. • Kaláb Z.: Několik poznámek k seizmickým projevům důlně indukovaných jevů na povrchu. Sborník semináře „Betonové konstrukce v extrémních podmínkách“. Česká betonářská společnost ČSSI, ČBS Servis, s. r. o., Praha, 2004. ISBN 80-903501-0-0. • ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva (1996). • ČSN 73 0032 Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů (1977). • Pirner, M. a kol.: Dynamika stavebních konstrukcí. SNTL Praha 1989.

Doporučená literatura:

• ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. (2015) • Bradáč, J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039. Vydavatelství norem Praha, 1991. ISBN 80-85111-19-5. • Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl první. EXPERT - technické nakladatelství Ostrava. Ostrava, 1996. • Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl druhý. Dům techniky Ostrava, spol. s r. o. 1. vydání, květen 1999. ISBN 80-02-01276-3. • Luetkens, O.: Bauen im Bergbaugebiet. Bauliche Massnahmen zur Verhütung von Bergschäden. Springer-Verlag Berlin/Göttingen/Heidelberg. 1957. • Kwiatek J. a kol.: Ochrona obiektóv budovlanych na terenach górniczych. Wydawnictwo glównego institutu górnictwa. Katovice, 1997. • Kratsch, H::Bergschadenkunde. Springer-Verlag Berlin Heidelberg new York. 1974. ISBN 3-540-06670-5. • Solař, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných staveb. Grada Publishing, a. s. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2672-4. • ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. (1987) • Vaněk, T.: Rekonstrukce a zesilování železobetonových a zděných konstrukcí. SNTL, Praha 1997. • Witzany, J.: Konstrukce pozemních staveb 60. Poruchy a rekonstrukce staveb - 1. díl. Vydavatelství ČVUT Praha, 1994. • Bažant, Z., Klusáček, L.: Dodatečné ztužování horizontálních zděných konstrukcí. Sborník Sanace a rekonstrukce staveb, Praha 6/1998. • Solař, J.: Ochrana staveb proti důlnímu plynu vystupujícímu z podloží. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. Inovace studijního programu Stavební inženýrství, 2015. ISBN 978-80-248-3760-4. • Kaláb Z.: Několik poznámek k seizmickým projevům důlně indukovaných jevů na povrchu. Sborník semináře „Betonové konstrukce v extrémních podmínkách“. Česká betonářská společnost ČSSI, ČBS Servis, s. r. o., Praha, 2004. ISBN 80-903501-0-0. • ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva (1996). • ČSN 73 0032 Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů (1977). • Pirner, M. a kol.: Dynamika stavebních konstrukcí. SNTL Praha 1989.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stavby na poddolovaném území. 2. Stavby na povodňovém území. 3. Stavby na území s výstupy důlního plynu. 4. Stavby na území s projevy technické seismicity.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260004) Stavební inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260004) Stavební inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260004) Stavební inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku