225-0402/01 – Vybrané kapitoly z pozemního stavitelství (VKPS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu Vybrané kapitoly z pozemního stavitelství budou probrány vybrané kapitoly z následujících tematických celků: stavby na poddolovaném území, stavby na povodňovém území,stavby na území s výstupy důlního plynu, stavby na území s projevy technické seismicity.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

V rámci předmětu Vybrané kapitoly z pozemního stavitelství bude pojednáno o problematice staveb na poddolovaném území, staveb na povodňovém území, staveb na území s výstupy důlního plynu a staveb na území s projevy technické seismicity.

Povinná literatura:

• ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. (2015) • Bradáč, J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039. Vydavatelství norem Praha, 1991. ISBN 80-85111-19-5. • Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl první. EXPERT - technické nakladatelství Ostrava. Ostrava, 1996. • Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl druhý. Dům techniky Ostrava, spol. s r. o. 1. vydání, květen 1999. ISBN 80-02-01276-3. • Luetkens, O.: Bauen im Bergbaugebiet. Bauliche Massnahmen zur Verhütung von Bergschäden. Springer-Verlag Berlin/Göttingen/Heidelberg. 1957. • Kwiatek J. a kol.: Ochrona obiektóv budovlanych na terenach górniczych. Wydawnictwo glównego institutu górnictwa. Katovice, 1997. • Kratsch, H::Bergschadenkunde. Springer-Verlag Berlin Heidelberg new York. 1974. ISBN 3-540-06670-5. • Solař, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných staveb. Grada Publishing, a. s. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2672-4. • ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. (1987) • Vaněk, T.: Rekonstrukce a zesilování železobetonových a zděných konstrukcí. SNTL, Praha 1997. • Witzany, J.: Konstrukce pozemních staveb 60. Poruchy a rekonstrukce staveb - 1. díl. Vydavatelství ČVUT Praha, 1994. • Bažant, Z., Klusáček, L.: Dodatečné ztužování horizontálních zděných konstrukcí. Sborník Sanace a rekonstrukce staveb, Praha 6/1998. • Solař, J.: Ochrana staveb proti důlnímu plynu vystupujícímu z podloží. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. Inovace studijního programu Stavební inženýrství, 2015. ISBN 978-80-248-3760-4. • Kaláb Z.: Několik poznámek k seizmickým projevům důlně indukovaných jevů na povrchu. Sborník semináře „Betonové konstrukce v extrémních podmínkách“. Česká betonářská společnost ČSSI, ČBS Servis, s. r. o., Praha, 2004. ISBN 80-903501-0-0. • ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva (1996). • ČSN 73 0032 Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů (1977). • Pirner, M. a kol.: Dynamika stavebních konstrukcí. SNTL Praha 1989.

Doporučená literatura:

• ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. (2015) • Bradáč, J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039. Vydavatelství norem Praha, 1991. ISBN 80-85111-19-5. • Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl první. EXPERT - technické nakladatelství Ostrava. Ostrava, 1996. • Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl druhý. Dům techniky Ostrava, spol. s r. o. 1. vydání, květen 1999. ISBN 80-02-01276-3. • Luetkens, O.: Bauen im Bergbaugebiet. Bauliche Massnahmen zur Verhütung von Bergschäden. Springer-Verlag Berlin/Göttingen/Heidelberg. 1957. • Kwiatek J. a kol.: Ochrona obiektóv budovlanych na terenach górniczych. Wydawnictwo glównego institutu górnictwa. Katovice, 1997. • Kratsch, H::Bergschadenkunde. Springer-Verlag Berlin Heidelberg new York. 1974. ISBN 3-540-06670-5. • Solař, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných staveb. Grada Publishing, a. s. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2672-4. • ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. (1987) • Vaněk, T.: Rekonstrukce a zesilování železobetonových a zděných konstrukcí. SNTL, Praha 1997. • Witzany, J.: Konstrukce pozemních staveb 60. Poruchy a rekonstrukce staveb - 1. díl. Vydavatelství ČVUT Praha, 1994. • Bažant, Z., Klusáček, L.: Dodatečné ztužování horizontálních zděných konstrukcí. Sborník Sanace a rekonstrukce staveb, Praha 6/1998. • Solař, J.: Ochrana staveb proti důlnímu plynu vystupujícímu z podloží. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. Inovace studijního programu Stavební inženýrství, 2015. ISBN 978-80-248-3760-4. • Kaláb Z.: Několik poznámek k seizmickým projevům důlně indukovaných jevů na povrchu. Sborník semináře „Betonové konstrukce v extrémních podmínkách“. Česká betonářská společnost ČSSI, ČBS Servis, s. r. o., Praha, 2004. ISBN 80-903501-0-0. • ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva (1996). • ČSN 73 0032 Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů (1977). • Pirner, M. a kol.: Dynamika stavebních konstrukcí. SNTL Praha 1989.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Požadavky na studenta v případě individuálního studijního plánu: Minimálně 50% účast na cvičeních, odevzdání všech požadovaných programů, napsání testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stavby na poddolovaném území. 2. Stavby na povodňovém území. 3. Stavby na území s výstupy důlního plynu. 4. Stavby na území s projevy technické seismicity.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260004) Stavební inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260004) Stavební inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260004) Stavební inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260004) Stavební inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260004) Stavební inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260004) Stavební inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.