225-0901/04 – Teorie konstrukční tvorby budov (TKTB)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat, popsat, vysvětlit teorii konstrukční tvorby budov. Navrhnout objekty pozemního a průmyslového charakteru tak, aby splňovaly parametry dle současně platné legislativy ČR (Stavební zákon, související vyhlášky, ČSN). V rámci teorie konstrukční tvorby zohlednit principy udržitelné výstavby.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

V rámci předmětu je pojednáno o problematice konstrukční tvorby objektů pozemního a průmyslového charakteru. Část předmětu se věnuje ochraně staveb proti vodě a vlhkosti, opláštění budov, současně je zohledněna konstrukční tvorba staveb v extrémních klimatických podmínkách, tepelná technika, akustika, udržitelná výstavba, dřevostavby, konstrukční prvky, nové technologie, aj.

Povinná literatura:

[1] Hájek, P.: Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce. Vydavatelství ČVUT Praha, 2004. ISBN 80-01-02243-9. [2] Bílek, V. Dřevostavby. Navrhování dřevěných vícepodlažních budov. Vydavatelství ČVUT Praha, 2005. ISBN 80-01-03159-4. [3] Neufert, P., Neff, L.: Dobrý projekt. Správná stavba. Dům, byt, zahrada. Jaga Bratislava, 2002. ISBN 80-88905-75-3. [4] Puškár, A. a kol.: Obvodové plášte budov. ISBN 80-88905-72-9. [5] Šubrt, R., Volf, M.: Stavební detaily. Tepelné mosty. Grada Publishing, spol. s. r. o. Praha, 2002. 6] Kutnar, Z.: Hydroizolace spodní stavby. Skladby a detaily. Konstrukční, technické a materiálové řešení. Dektrade, 2004. [7] Kolektiv autorů: Kutnar [8] VAVERKA J.: A KOL.: Stavební tepelná technika a energetika budov. Vysoké učení technické v Brně. Nakladatelství Vutium, 2006. ISBN 80-214-2910-0. [9] Solař, J. Poruchy a rekonstrukce zděných staveb.[8] Witzany J., Janů K.: Průmyslová výroba staveb a architektura VI, ČVUT, Praha 1983 [10] Witzany J. a kol.: KPS 60 – Poruchy a rekonstrukce staveb – 1. a 2 díl, ČVUT, Praha 1994 [11] Witzany a kol.: Konstrukce pozemních staveb 20, ČVUT, Praha 2001 [12] Kos, J.: Rekonstrukce pozemních staveb. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno. Prosinec 1999. ISBN 80-7204-132-0. [13] Witzany, J.: Konstrukce pozemních staveb 60 Poruchy a rekonstrukce staveb – 1. díl. Vydavatelství ČVUT. Praha, 1993. [14] Witzany, J.: Konstrukce pozemních staveb 60 Poruchy a rekonstrukce staveb – 2. díl. Vydavatelství ČVUT. Praha, 1995. ISBN 80-01-01310-3. [15] Makýš O.: Technologie renovace budov. Vydavatelství Jaga group, s. r. o. Bratislava, 2004. ISBN 80-8076-006-3.

Doporučená literatura:

Informace ČKAIT. Normy České republiky. Legislativa.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test, zkoušení, projekty.

E-learning

e-learning (ne)

Další požadavky na studenta

projekty a studie, konzultace

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Podstata a teorie konstrukční tvorby budov 2. Metodika konstrukčního navrhování budov pozemního a průmyslového charakteru 3. Vztah návrhu a realizace stavby, životnost stavby 4. Konstrukční tvorba a řešení základní nosné konstrukce budov 5. Konstrukční tvorba a řešení opláštění budov 6. Konstrukční tvorba a řešení staveb v extrémních klimatických podmínkách vč. řešení příslušných detailů 7. Konstrukční tvorba a řešení staveb z hlediska ochrany staveb proti vodě a vlhkosti 8. Konstrukční tvorba a řešení staveb z hlediska stavebně energetických a tepelně technických požadavků vč. řešení příslušných detailů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku