225-0901/04 – Teorie konstrukční tvorby budov (TKTB)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat, popsat, vysvětlit teorii konstrukční tvorby budov. Navrhnout objekty pozemního a průmyslového charakteru tak, aby splňovaly parametry dle současně platné legislativy ČR (Stavební zákon, související vyhlášky, ČSN). V rámci teorie konstrukční tvorby zohlednit principy udržitelné výstavby.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

V rámci předmětu je pojednáno o problematice konstrukční tvorby objektů pozemního a průmyslového charakteru. Část předmětu se věnuje ochraně staveb proti vodě a vlhkosti, opláštění budov, současně je zohledněna konstrukční tvorba staveb v extrémních klimatických podmínkách, tepelná technika, akustika, udržitelná výstavba, dřevostavby, konstrukční prvky, nové technologie, aj.

Povinná literatura:

MADSEN, David A. Commercial building construction: materials and methods. New York: McGraw-Hill, [2021]. ISBN 978-1-260-46040-7. ONOUYE, Barry a KANE, Kevin. Statics and strength of materials for architecture and building construction. 3rd ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, c2007. ISBN 978-0-13-118583-8. KUBBA, Sam. Handbook of green building design and construction: LEED, BREEAM, and Green Globes. Waltham: Elsevier Butterworth-Heinemann, c2012. ISBN 978-0-12-385128-4. HENS, Hugo. Applied building physics: ambient conditions, building performance and material properties. Second edition. Berlin: Ernst, [2016]. ISBN 978-3-433-03147-6. MEDVED, Sašo; DOMJAN, Suzana a ARKAR, Ciril. Sustainable technologies for nearly zero energy buildings: design and evaluation methods. Springer tracts in civil engineering. Cham: Springer, [2019]. ISBN 978-3-030-02821-3.

Doporučená literatura:

Puškár, A. a kol.: Obvodové plášte budov. ISBN 80-88905-72-9. Šubrt, R., Volf, M.: Stavební detaily. Tepelné mosty. Grada Publishing, spol. s. r. o. Praha, 2002. Kutnar, Z.: Hydroizolace spodní stavby. Skladby a detaily. Konstrukční, technické a materiálové řešení. Dektrade, 2004. Normy a legislativa České republiky Informace ČKAIT

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test, zkoušení, projekty.

E-learning

e-learning (ne)

Další požadavky na studenta

projekty a studie, konzultace

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Podstata a teorie konstrukční tvorby budov 2. Metodika konstrukčního navrhování budov pozemního a průmyslového charakteru 3. Vztah návrhu a realizace stavby, životnost stavby 4. Konstrukční tvorba a řešení základní nosné konstrukce budov 5. Konstrukční tvorba a řešení opláštění budov 6. Konstrukční tvorba a řešení staveb v extrémních klimatických podmínkách vč. řešení příslušných detailů 7. Konstrukční tvorba a řešení staveb z hlediska ochrany staveb proti vodě a vlhkosti 8. Konstrukční tvorba a řešení staveb z hlediska stavebně energetických a tepelně technických požadavků vč. řešení příslušných detailů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.