225-0904/01 – Building protection From Water and Damp (FAST)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to acquire basic knowledge of the field of the substructure to the action of water pressure, gravitational water and ground moisture the objects of building construction (residential, civil construction equipment, industrial and agricultural buildings). And both in terms of the design of the substructure waterproofing in new buildings, as well as from the perspective of designing additional wet masonry building at the bottom of the existing buildings.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět poskytuje přehled o způsobech hydrofyzikálního namáhání spodní stavby. Pokud jde o navrhování hydroizolace spodní stavby u novostaveb, pak jsou zde zahrnuty: Možnosti nepřímých a přímých hydroizolačních principů spodní stavby, pojednání o základní materiálové bázi pro hydroizolace spodní stavby (asfaltové pásy a polymerní fólie), zásady pro dimenzování hydroizolace spodní stavby, zásady pro navrhování detailů (prostupů, hydroizolačních přepážek, dilatačních spár) možnosti řešení systémů hydroizolací proti tlakové vodě. Pokud jde o navrhování dodatečné sanace vlhkého zdiva ve spodní stavbě u stávajících staveb,pak je zde pojednáno o problematice diagnostiky vlhkého zdiva a o základních a doplňkových metodách sanace nadměrně vlhkého zdiva.

Compulsory literature:

[[1] Medan Mehta Ph.D., Walter Scarborough, Diane Armpriest, Building Construction: Principles, Materials, & Systems (2nd Edition), January 6, 2012, ISBN-10: 0132148692, ISBN-13: 978-0132148696 [2] Francis D. K. Ching, Cassandra Adams, Building Construction Illustrated, October 2, 2000, ISBN-10: 0471358983, ISBN-13: 978-0471358985, Edition: 3rd [3] B. C. Punmia, Ashok Kumar Jain and A. K. Jain, Building Construction, Publisher: Laxmi Publications (30 Dec 2005), Language: English, ISBN-10: 8170080533, ISBN-13: 978-8170080534 [4] Frederick S. Merritt, Building Design and Construction Handbook, Sixth Edition Publisher: McGRAW-HILL: New York, San Francisco, Washington, D.C., Auckland, Bogotá, Caracas, Lisbon, London, Madrid, Mexico City, Milan, Montreal, New Delhi, San Juan, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto, Copyright / Pub. Date: 2001, 1994, 1982, 1975, 1965, 1958 The McGraw-Hill Companies, Inc.,ISBN: 9780070419995 [5] Douglas James, Building Adaptation, Release Date: 15 Mar 2006, ISBN-10: 0750666676, ISBN-13: 978-0750666671, Edition: 2 [6] Daniel Roehr, Elizabeth Fassmann, Green Roofs In Integrated Urban Water Systems, Hardcover: 224 pages, Publisher: Routledge (2014), Language: English, ISBN-10: 0415535530, ISBN-13: 978-0415535533 [7] Swanke Hayden Connell Architects, Historic Preservation: Project Planning and Estimating (RSMeans), Publication Date: January 15, 2001 | ISBN-10: 0876295731 | ISBN-13: 978-0876295731 | Edition: 1

Recommended literature:

It is not recommended other literature beyond compulsory literature

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Zásady pro navrhování spodní stavby, rozdíly u podsklepených a nepodsklepených budov. 2. Průzkum prostředí spodní stavby. Nepřímé hydroizolační principy. Drenážní systémy. Hydrofyzikální namáhání spodní stavby. 3. Materiály pro hydroizolace. Zásady pro dimenzování hydroizolace spodní stavby. Systémy hydroizolací proti tlakové vodě. Technologie provádění hydroizolací. Zkoušení hydroizolací. 4. Zásady pro navrhování detailů hydroizolací spodní stavby  prostupy konstrukcí a těles, dilatační spáry, hydroizolační přepážky. 5. Vlhkost zdiva (hmotnostní, objemová, rovnovážná). Rychlost vysýchání zdiva. Klasifikace vlhkého zdiva podle hmotnostní vlhkosti. Nasákavost, hydrofobizace a pórovitost stavebních materiálů. Difúze a kondenzace vodní páry. 6. Příčiny vlhnutí stavebních konstrukcí. Průzkum vlhkých staveb  druhy průzkumů. Vlhkostní průzkum. Měření vlhkosti. 7. Základní metody sanace vlhkého zdiva. Mechanické metody  probourávání zdiva, podřezávání zdiva, HW systém. Chemické metody  injektáže beztlakové, s hydrostatickým tlakem, tlakové. Elektrofyzikální metody  metody elektroosmotické a elektrochemické. 8. Doplňkové metody sanace vlhkého zdiva. Vzduchoizolační systémy. Vzduchové dutiny. Ostatní vzduchoizolační systémy. 9. Sanační omítkové systémy. Mikrovlnné vysoušení. Odkopy. Jílové izolace. Izolace vodonepropustným stavivem. 10. Povrchové úpravy zdiva v souvislosti se sanací proti vlhkosti.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner