225-0906/02 – Poruchy, rekonstrukce a sanace staveb (PRaSS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 10+0
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat, popsat, vysvětlit podstatu a příčinu vad a poruch zděných a panelových montovaných staveb. Znát a aplikovat technologii sanací. Rekonstrukce navrhnout a vyhodnotit v návaznosti na výsledky doporučené diagnostiky. Současně zohlednit systém pravidelné péče a údržby. Rekonstrukce navhrnout tak, aby byly přijatelné zejména z hlediska ekonomického.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zaměřuje na problematiku vad, poruch a degradačních procesů u zděných, panelových (prefabrikovaných) a smíšených staveb, včetně návrhu vhodných sanací a rekonstrukcí. Sanace a rekonstrukce jsou podloženy analýzou příčin a důsledků zjištěných vad a poruch; pozornost je věnována vhodným technologickým postupům a ekonomické přijatelnosti. Zvláštní pozornost je věnována problematice vad a poruch budov industriálních sídel a konverzím.

Povinná literatura:

[1] Konicar J. a kol.: Architektura a stavebnictví ČR - Současné trendy, Torus [2] Hájek P. a kol.: KPS 10 - nosné konstrukce I, skriptum ČVUT, Praha 2000 Jihlava 1995 [3] Witzany, J.: Konstrukce pozemních staveb 60 Poruchy a rekonstrukce staveb – 1. díl. Vydavatelství ČVUT. Praha, 1993. [4] Witzany, J.: Konstrukce pozemních staveb 60 Poruchy a rekonstrukce staveb – 2. díl. Vydavatelství ČVUT. Praha, 1995. ISBN 80-01-01310-3. [5] Čeliš, P.: Kondenzační vlhkost u sanačních omítek pod úrovní terénu. In: Materiály pro stavbu, roč. 13, 2007, č. 2, s. 40-41 [6] Drochytka, R. – Bydžovský, J.: vady a poruchy betonu. In: Realizace staveb, roč. II., 2007, č. 1, s. 30-33. [7] Fára, P.: Vlhkost zdiva a její odstraňování – vadná sanační opatření. In: Materiály pro stavbu roč. 6., 2000, č. 2, s 50-53. [8] Fantyš, K.: Poruchy a rekonstrukce historických krovů. In: Rekonstrukce, obnova a zabezpečení sakrálních staveb a kulturních památek. Witzany, J. a kol. ČKAIT Olomouc, 1997. [9] Halahyja, M. a kol.: Stavebná tepelná technika, akustika a osvětlenie. Bratislava: SNTL, 1985/Bratislava: ALFA, 1985.

Doporučená literatura:

Legislativa České republiky. Normy České republiky.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test, zkoušení, projekt, studïe

E-learning

e-learning (ne)

Další požadavky na studenta

projekt, studie, zkoušení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Tématické okruhy: - Vady a poruchy staveb zděných, panelových (prefabrikovaných) a smíšených - Stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum, diagnostika - Degradační procesy, jejich klasifikace - Návrhy sanačních postupů, technologie - Industriální sídla a konverze - Trvanlivost a životnost staveb, ekonomická přijatelnost navrhovaných sanací a rekonstrukcí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku