225-0906/05 – Poruchy, rekonstrukce a sanace staveb (PRaSS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat, popsat, vysvětlit podstatu a příčinu vad a poruch zděných a panelových montovaných staveb. Znát a aplikovat technologii sanací. Rekonstrukce navrhnout a vyhodnotit v návaznosti na výsledky doporučené diagnostiky. Současně zohlednit systém pravidelné péče a údržby. Rekonstrukce navhrnout tak, aby byly přijatelné zejména z hlediska ekonomického.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zaměřuje na problematiku vad, poruch a degradačních procesů u zděných, panelových (prefabrikovaných) a smíšených staveb, včetně návrhu vhodných sanací a rekonstrukcí. Sanace a rekonstrukce jsou podloženy analýzou příčin a důsledků zjištěných vad a poruch; pozornost je věnována vhodným technologickým postupům a ekonomické přijatelnosti. Zvláštní pozornost je věnována problematice vad a poruch budov industriálních sídel a konverzím.

Povinná literatura:

[1] Konicar J. a kol.: Architektura a stavebnictví ČR - Současné trendy, Torus [2] Hájek P. a kol.: KPS 10 - nosné konstrukce I, skriptum ČVUT, Praha 2000 Jihlava 1995 [3] Witzany, J.: Konstrukce pozemních staveb 60 Poruchy a rekonstrukce staveb – 1. díl. Vydavatelství ČVUT. Praha, 1993. [4] Witzany, J.: Konstrukce pozemních staveb 60 Poruchy a rekonstrukce staveb – 2. díl. Vydavatelství ČVUT. Praha, 1995. ISBN 80-01-01310-3. [5] Čeliš, P.: Kondenzační vlhkost u sanačních omítek pod úrovní terénu. In: Materiály pro stavbu, roč. 13, 2007, č. 2, s. 40-41 [6] Drochytka, R. – Bydžovský, J.: vady a poruchy betonu. In: Realizace staveb, roč. II., 2007, č. 1, s. 30-33. [7] Fára, P.: Vlhkost zdiva a její odstraňování – vadná sanační opatření. In: Materiály pro stavbu roč. 6., 2000, č. 2, s 50-53. [8] Fantyš, K.: Poruchy a rekonstrukce historických krovů. In: Rekonstrukce, obnova a zabezpečení sakrálních staveb a kulturních památek. Witzany, J. a kol. ČKAIT Olomouc, 1997. [9] Halahyja, M. a kol.: Stavebná tepelná technika, akustika a osvětlenie. Bratislava: SNTL, 1985/Bratislava: ALFA, 1985.

Doporučená literatura:

Legislativa České republiky. Normy České republiky.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

projekt, studie, test, zkoušení

E-learning

e-learning (ne)

Další požadavky na studenta

projekt, studie, test, zkoušení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Tématické okruhy: - Vady a poruchy staveb zděných, panelových (prefabrikovaných) a smíšených - Stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum, diagnostika - Degradační procesy, jejich klasifikace - Návrhy sanačních postupů, technologie - Industriální sídla a konverze - Trvanlivost a životnost staveb, ekonomická přijatelnost navrhovaných sanací a rekonstrukcí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.