225-0907/01 – Preparation and Management of the Construction Process (PaŘV)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits0
Subject guarantorIng. Marek Jašek, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 10+0
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Definition, explaine, building-up, management in building-up, design project, time planning, technology.

Teaching methods

Individual consultations
Experimental work in labs
Other activities

Summary

The subjects is oriented on building-up and management projects of building-up, time planninig, site building, construction and structures, economics of design projects and management, software support.

Compulsory literature:

1] Hačkajlová, L. a kol.: Building economics nad management, Sobotáles, Prague 2006, ISBN 80-85920-79-4 [2] Kalivodová, H., Krejčí, L. a kol.: Calculation, cost and prise in building-up and material, Verlag Dashoefer, 2005-2007 [3] Klvaňa, J. Operation research in civil engineering I., II. Prague, ČVUT 1990, 1993 [4] Petr, J. Part of systems analysis, Prague ,ČVUT 1986 [5] Fiala,P.,Jablonský,J.,Maňas,M.: Multicriterion analysis. VŠE, Prague 1997. [6] Jelen,V.: Economics in building-up 40, ČVUT,2000 [7] Dolanský et al: Project management,Grada,1996 [8] Tománková J.:, Frková, J.: Economic in building-up, ČVUT Praha 2000

Recommended literature:

- Legislation of Czech Republic - Code of Czech Republic - Law Code, FIDIC - Levin,P.: Construction Contract Claims, Changes and Disputes Resolution, ASCE - People, building and environment 2012, at al., CERM, s.r.o.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Stavebně technologické projektování 2. Členění stavebních procesů, jejich chrakteristika a vzájemných vztah 3. Technlogické postupy 4. Kloubení procesů stavební části 5. Kloubení procesů montáže strojně technologického zařízení 6. Vazba technologie a konstrukce 7. Softwarová podpora v oblasti přípravy a realizace staveb 8. Dokladová část v procesu přípravy a řízení výstavby 9. Smluvní zajištění staveb 10. Hlavní smluvní typy ve vystavbě 11. Organizace projektu, projektový management 12. Časové plánování 13. Tvorba cen, nákladů, kalkulace 14. Udržitelný rozvoj ve stavebnictví

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner