225-0907/04 – Příprava a řízení výstavby (PaŘV)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětuIng. Marek Jašek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat, popsat, vysvětlit podstatu a význam přípravy a řízení výstavby. Navrhnout stavební procesy, jejich kloubení. Zohlednit a vyhodnotit časové plánování.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti získané v magisterském stupni získané v magisterském stupni o stavebně technologickém projektování výstavby objektů, vč. členění stavebních procesů a jejich členění. Procesy charakterizuje a určuje jejich vzájemný vztah. Součástí předmětu je vazba na časové plánování, softwarovou podporu a vyhodnocení stavebního díla.

Povinná literatura:

1] Hačkajlová, L. a kol.: Stavební ekonomika a management, Sobotáles, Praha 2006, ISBN 80-85920-79-4 [2] Kalivodová, H., Krejčí, L. a kol.: Kalkulace cen stavebních prací a materiálů, Verlag Dashoefer nakladatelství, 2005-2007 [3] Klvaňa, J. Operační výzkum ve stavebnictví I., II. Praha, ČVUT 1990, 1993 [4] Petr, J. Vybrané statě ze systémové analýzy Praha ,ČVUT 1986 [5] Fiala,P.,Jablonský,J.,Maňas,M.: Vícekriteriální rozhodování. VŠE, Praha 1997. [6] Jelen,V.:Ekonomika stavebního díla 40, ČVUT,2000 [7] Dolanský et al:Projektový management,Grada,1996 [8] Tománková J.:, Frková, J.: Ekonomika stavebního díla 42 (Projekt z PŘS), ČVUT Praha 2000 - Law Code, FIDIC - Levin,P.: Construction Contract Claims, Changes and Disputes Resolution, ASCE - People, building and environment 2012, at al., CERM, s.r.o.

Doporučená literatura:

Legislativa České republiky. Normy České republiky. Law Code, FIDIC Levin,P.: Construction Contract Claims, Changes and Disputes Resolution, ASCE People, building and environment 2012, at al., CERM, s.r.o.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test, zkoušení, projekt, studie

E-learning

e-learning (no)

Další požadavky na studenta

Studie, projekt, konzultace, Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stavebně technologické projektování 2. Členění stavebních procesů, jejich chrakteristika a vzájemných vztah 3. Technlogické postupy 4. Kloubení procesů stavební části 5. Kloubení procesů montáže strojně technologického zařízení 6. Vazba technologie a konstrukce 7. Softwarová podpora v oblasti přípravy a realizace staveb 8. Dokladová část v procesu přípravy a řízení výstavby 9. Smluvní zajištění staveb 10. Hlavní smluvní typy ve vystavbě 11. Organizace projektu, projektový management 12. Časové plánování 13. Tvorba cen, nákladů, kalkulace 14. Udržitelný rozvoj ve stavebnictví

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.