225-0910/01 – Speciální konstrukce a technologie (SKT)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Teslík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Teslík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
RYK007 Ing. Eva Machovčáková, Ph.D.
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět navazuje na předcházející bakalářský stupeň studia (Pozemní stavitelství I, II, III, IV, Realizace staveb I, II, III; Specializovaný projekt I, II, Betonové a zděné konstrukce, Realizace a příprava rekonstrukcí, Zakládání staveb). Cílem je vytváření návyků technologického myšlení a racionálního přístupu k řešení problémů stavební výroby.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Teoretickým východiskem předmětu je analýza stavebních procesů v pozemním a inženýrském stavitelství, a to v oblasti speciálních technologií zaměřených na některé méně obvyklé a progresivní oblasti stavebního procesu. Vede studenty ke schopnosti nalézat příčiny jevů, řešení podstaty problémů ve vzájemných návaznostech, a důsledcích s důrazem na požadavky na jakost.

Povinná literatura:

ČÁPOVÁ, D., TOMÁNKOVÁ, J.: Příprava a řízení staveb, ČVUT Praha, 2007, ISBN 978-80-01-03919-9 JARSKÝ A KOL.: Příprava a realizace staveb, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2003, ISBN 80-7204-282-3 http//www.fast.vsb.cz/oblasti/katedry-a-pracoviste/225/studijni materialy

Doporučená literatura:

HÁJEK, V.: Ekonomika a management 10, ČVUT Praha, 1999, ISBN 80-01-01912-8 HLOUŠEK, P. a kol.: Příprava a realizace staveb, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2002, ISBN 80-214-2074-X MASOPUST, J.: Speciální zakládání staveb II, VUT Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2006, ISBN 80-7204-489-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru Průběžné testy – náplň Realizace I, II, a III. Průběžná kontrola vypracování jednotlivých úkolů ve cvičení. V průběhu přednášek řízená diskuse se zpětnou vazbou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vytváření návyků technologického myšlení a racionálního přístupu k řešení problémů stavební výroby. Schopnost nalézat příčiny jevů, řešení podstaty problémů ve vzájemných návaznostech, a důsledcích s důrazem na požadavky na jakost.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvod, struktura, témata a cíle předmětu. Obecná problematika realizace základových konstrukcí 2. Speciální zakládání - zlepšování vlastností zemin povrchové, zlepšování vlastností zemin hloubkové 3. Technologie speciálního zakládání - pilotovací práce, mikropiloty, zemní kotvy, štěrkové piloty 4. – 5. Speciální hydroizolační opatření - hydroizolace proti tlakové vodě, nepřímé hydroizolační opatření, injektážní systémy proti působení vlhkosti, hydroizolační opatření teras a bazénů 6. Provádění pracovních a dilatačních spár se zaměřením na zvláštní konstrukční požadavky 7. Poruchy hydroizolačních systémů (vložená přednáška) 8. Kotevní technika, pomocné konstrukce a používané mechanizace 9. Stabilizace objektů progresivními metodami 10. – 11. Konstrukce a technologie na bázi dřeva eventuálně jiných materiálů (sláma, hlína). Technologické postupy a pravidla pro jejich provádění 12. Konstrukční oplášťující materiály – suchá výstavba, technologické postupy a pravidla pro jejich provádění 13. Speciální diagnostika – obecně 14. Speciální diagnostika – praktická ukázka Cvičení: 1.Úvod, struktura a cíle předmětu 2. Speciální zakládání - stabilizace základové půdy pomocí maloprůměrových pilot – technologický postup 3. Speciální zakládání - stabilizace základové půdy pomocí štěrkových pilot – technologický postup 4. Kontrolní vstupní testy Realizace I - společná oprava testu 5. - 7. Kotvení opěrné zdi pomocí zemních kotev – technologický postup 8. Kontrolní vstupní testy Realizace II, III - společná oprava testu 9. Návrh provedení sanace zdiva proti vlhkosti pomocí tlakové injektáže - technologický postup 10. Konstrukce a technologie na bázi dřeva – technologický postup 12. Konstrukční oplášťující materiály – technologický postup 13. Kontrolní zápočtový test 14. Časová rezerva – kompletace programů a oprava testů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní
2011/2012 zimní