225-0912/04 – Projekt I. (zaměřený na provádění staveb) (P I.)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
FAB034 Ing. Radek Fabian, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
RYK007 Ing. Eva Machovčáková, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zpracování vybrané části projektové dokumentace stavby středního rozsahu ve stupni zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby; zakreslení základních výkresů v měřítku 1:50 (průvodní a technická zpráva, situace, výkres základů, výkres výkopů, podlaží, skladba stropu, střecha, řez). U daného objektu zpracovat výkres výkopů, vč. objemů výkopových prací, navrhnout zajištění výkopových prací, plánování a nasazení mechanismů pro zemní práce a následně mechanismů pro vertikální dopravu. U dané stavby navrhnout a zakreslit zařízení staveniště, a připravit plán organizace výstavby.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Projekt zaměřený na provádění staveb a řízení staveb, nové technologie. Stavby nové, rekonstrukce. Stavby pozemního stavitelství, stavby průmyslové, stavby historické.

Povinná literatura:

Legislativa České republiky. Normy České republiky. Aktuální knihy.

Doporučená literatura:

Metodiky ČKAIT, projekty, standardy.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace, test, projekt, studie

E-learning

e-learning (ne)

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zpracování vybrané části projektové dokumentace stavby středního rozsahu ve stupni zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby; zakreslení základních výkresů v měřítku 1:50 (průvodní a technická zpráva, situace, výkres základů, výkres výkopů, podlaží, skladba stropu, střecha, řez). U daného objektu zpracovat výkres výkopů, vč. objemů výkopových prací, navrhnout zajištění výkopových prací, plánování a nasazení mechanismů pro zemní práce a následně mechanismů pro vertikální dopravu. U dané stavby navrhnout a zakreslit zařízení staveniště, a připravit plán organizace výstavby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2016/2017 zimní