225-0916/01 – Rekonstrukce a sanace historických staveb (RSHS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOS0037 Ing. Bc. Markéta Hošťálková
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Náplní předmětu je problematika poruch, rekonstrukcí a sanací historických a památkových staveb. Cílem předmětu je, aby si studenti osvojili základní znalosti z oblasti památkové péče. A to především z technického hlediska, na podkladě základních znalostí architektonických a také z oblasti legislativy. V rámci předmětu bude pojednáno o základních otázkách legislativy, vývoji památkové péče a o základní problematice z oblasti architektury. Z technického a realizačního hlediska pak zde bude pojednáno zejména o následující problematice týkající se historických a památkových objektů: 1. Statické poruchy a možnosti jejich sanace. 2. Vlhké zdivo a možnosti jeho sanace. 3. Tepelně technická problematika. 4. Dřevěné stropní konstrukce. Konstrukce krovů. Zvonové stolice. 5. Povrchové úpravy. Historické omítky. Fasádní nátěry. 6. Sakrální stavby. 7. Lidová architektura.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

ALBERTI, L. B. Deset knih o stavitelství, Praha – Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1995 HALÍK P., KARTOCHVÍL P., NOVÝ O. Architektura a město. Academia, Praha, 1996 NORBERG – SCHULZ Ch. Genius loci. Odeon, Praha, 1994 KŘÍŽ M.: Rekonstrukce a ochrana památek. VUT Brno, 1989 FUCHS B: Památková péče, Architektura ČSR 1967/4 SOLAŘ, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných staveb. Grada Publishing, a. s. Praha, 2008. BALÍK, M. A KOL.: Odvlhčování staveb. Grada Publishing, a. s. Praha, 2008. REINPRECHT L., ŠTEFKO J.: Dřevěné stropy a krovy. Typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce. ABF, a. s., Nakladatelství ARCH. Praha, 2000. ISBN: 80-86165-29-9 HOŠEK, J.,LOSOS, L. Historické omítky, průzkumy, sanace, typologie, Grada Publishing, a. s., Praha, 2007, ISBN 978-80-247-1395-3 VINAŘ, J., KUFNER, V.: Historické krovy. Konstrukce a statika. Grada Publishing, a. s. Praha, 2004. ISBN 80-7169-575-0. VINAŘ, J. A KOL.: Historické krovy II. Průzkumy a opravy. Grada Publishing, a. s. Praha, 2005. ISBN 80-247-1111-7. KOHOUT J., TOBEK A.: Tesařství. Tradice z pohledu dneška. Grada Publishing,, Praha, 1996. ISBN 80-7168-413-4. MAKÝŠ, O.: Technologie renovace budov. Jaga group, s. r. o., Bratislava, 2004. ISBN 80-8076-006-3. ŠKABRADA, J.: Konstrukce historických staveb. Argo, 2003. ISBN 80-7203-548-7.

Doporučená literatura:

ALBERTI, L. B. Deset knih o stavitelství, Praha – Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1995 HALÍK P., KARTOCHVÍL P., NOVÝ O. Architektura a město. Academia, Praha, 1996 NORBERG – SCHULZ Ch. Genius loci. Odeon, Praha, 1994 KŘÍŽ M.: Rekonstrukce a ochrana památek. VUT Brno, 1989 FUCHS B: Památková péče, Architektura ČSR 1967/4 SOLAŘ, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných staveb. Grada Publishing, a. s. Praha, 2008. BALÍK, M. A KOL.: Odvlhčování staveb. Grada Publishing, a. s. Praha, 2008. REINPRECHT L., ŠTEFKO J.: Dřevěné stropy a krovy. Typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce. ABF, a. s., Nakladatelství ARCH. Praha, 2000. ISBN: 80-86165-29-9 HOŠEK, J.,LOSOS, L. Historické omítky, průzkumy, sanace, typologie, Grada Publishing, a. s., Praha, 2007, ISBN 978-80-247-1395-3 VINAŘ, J., KUFNER, V.: Historické krovy. Konstrukce a statika. Grada Publishing, a. s. Praha, 2004. ISBN 80-7169-575-0. VINAŘ, J. A KOL.: Historické krovy II. Průzkumy a opravy. Grada Publishing, a. s. Praha, 2005. ISBN 80-247-1111-7. KOHOUT J., TOBEK A.: Tesařství. Tradice z pohledu dneška. Grada Publishing,, Praha, 1996. ISBN 80-7168-413-4. MAKÝŠ, O.: Technologie renovace budov. Jaga group, s. r. o., Bratislava, 2004. ISBN 80-8076-006-3. ŠKABRADA, J.: Konstrukce historických staveb. Argo, 2003. ISBN 80-7203-548-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V rámci jednotlivých cvičení budou studenti samostatně zpracovávat programy týkající se určité, právě probírané problematiky. Ty pak budou předkládat vedoucímu cvičení ke kontrole. Na základě řádně vypracovaných a vedoucím cvičení zkontrolovaných všech zadaných programů bude udělen zápočet.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Statické poruchy a možnosti jejich sanace. 2. Vlhké zdivo a možnosti jeho sanace. 3. Tepelně technická problematika. 4. Dřevěné stropní konstrukce. Konstrukce krovů. Zvonové stolice. 5. Povrchové úpravy. Historické omítky. Fasádní nátěry. 6. Sakrální stavby. 7. Lidová architektura.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní