225-0920/01 – Bezpečnostní management ve výstavbě (BMV)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity2
Garant předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
TIC15 Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0
kombinovaná Zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Podstatou a cílem předmětu je seznámení s právní strukturou a obsahem zákonů, vyhlášek a předpisů platných ve smyslu Stavebního zákona č.183/2006 Sb. a předpisů souvisejících zejména Zákona č.309/2006 /zkráceně Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci/ a povinnostmi z nich vyplývajících pro jednotlivé účastníky výstavby. Zejména bude podrobně charakterizována funkce a obsah činnosti „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ a podmínky odborné způsobilosti pro výkon této funkce Dále budou rozebrány předpisové a technické požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích / Nařízení vlády č.591/2006 Sb./ a na bezpečnost práce ve výškách / Nařízení vlády č. 362/2005 V souvislostech budou uvedeny konkrétní postupy plánování bezpečnosti práce v jednotlivých fázích přípravy a realizace výstavby a ve vztahu k jednotlivým technologickým postupům.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Zákon č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon. Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády 362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízení vlády č.592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. ČSN EN 1496 Záchranné prostředky. Záchranná zdvihací zařízení. ČSN EN 1497 Záchranné prostředky.

Doporučená literatura:

www.bozpinfo.cz www.bzp.bozpinfo.cz/kiosek www.suip.cz - Státní úřad inspekce práce www.vubp.cz - Výzkumný ústav bezpečnosti práce www.cz.osha.europa.eu/ - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci www.ivbp.cz/ - Institut výchovy bezpečnosti práce www.cssk-cr.cz/?x=koo – Česká společnost stavebních koordinátorů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost částečného samostudia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky a jejich obsah : 1. Právní a organizační normy a předpisy ve vztahu k problematice bezpečnostního managementu ve výstavbě 2. Koordinátor bezpečnosti ve výstavbě – jeho postavení, ověření odborné způsobilosti, práva a povinnosti. - koordinátor pro přípravu stavby, koordinátor pro realizaci stavby - Česká společnost stavebních koordinátorů 3. Požadavky na zajištění staveniště, zařízení pro rozvod energie a na venkovní pracoviště na staveništi 4. Obecné požadavky na obsluhu strojů / Stroje pro zemní práce, Míchačky, Betonárny V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí, Čerpadla směsi a strojní omítačky, Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot, Mechanické lopaty, Vibrátory, Beranidla a vibrační beranidla – strojní, Stavební elektrické vrátky, Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen, Stavební výtahy, Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce / 5. Skladování a manipulace s materiálem 6. Provádění výkopových prací / Zajištění stability stěn výkopů, Svahování výkopů, zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou ,ruční přeprava zemin / 7. Betonářské práce a práce související / Bednění, Přeprava a ukládání betonové směsi, Odbedňování, Předpínání výztuže, Práce železářské / 8. Zednické práce 9. Montážní práce 10. Bourací práce 11. Práce PSV / Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce, Malířské a natěračské práce, Sklenářské práce 12. Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 13. Speciální práce / Potápěčské práce, Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti, Letecké práce ve stavebnictví / 14. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a způsoby zajištění 15. Shrnutí látky, opakování , rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní