225-0922/04 – Řízená praxe (ŘP)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAB034 Ing. Radek Fabian, Ph.D.
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět „Řízená praxe“bude probíhat ve spolupráci se stavebními firmami a podniky.ˇ Praxe bude organizovaná 1 x za 14 dnů v rozsahu 8 hodin a bude zaměřena na činnosti, související s přípravou stavebního inženýra pro praxi. Jedná se o seznámení se s činností: příprava stavby, nabídkové řízení, zpracování nabídky, ceny, náklady, kalkulace, vedení stavebního deníků, výstavba, plánování, atd. Dílčí části řízené praxe (např. konkrétní zadání ze stavební praxe) budou zohledněny ve zpracování Projektu I. a Projektu II., nebo přímo v zadání diplomového projektu.

Vyučovací metody

Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Subject "Managed Practice" will take place in cooperation with construction companies and businesses. The practice is organized 1 x 14 days comprises 8 hours and will focus on activities related to preparation for civil engineer practice. This is a familiarization with the activities: preparation of construction, tendering, quotation, price, cost, costing, construction management journals, construction, planning, etc. Sub-controlled parts of practice (eg, concrete tasks of building practice) will be taken into account in processing project I and II project. or directly enter the diploma project

Povinná literatura:

Pro předmět typu praxe není určena žádná povinná literatura.

Doporučená literatura:

Pro předmět typu praxe není určena žádná povinná literatura.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost částečného samostudia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět „Řízená praxe“bude probíhat ve spolupráci se stavebními firmami a podniky. Praxe bude organizovaná 1 x za 14 dnů v rozsahu 8 hodin a bude zaměřena na činnosti, související s přípravou stavebního inženýra pro praxi. Jedná se o seznámení se s činností: příprava stavby, nabídkové řízení, zpracování nabídky, ceny, náklady, kalkulace, vedení stavebního deníků, výstavba, plánování, atd. Dílčí části řízené praxe (např. konkrétní zadání ze stavební praxe) budou zohledněny ve zpracování Projektu I. a Projektu II., nebo přímo v zadání diplomového projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2015/2016 zimní