225-0924/05 – Diplomový projekt (DP)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity14
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
FAB034 Ing. Radek Fabian, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
KUB23 Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
RYK007 Ing. Eva Machovčáková, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+14
kombinovaná Zápočet 0+56

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zpracování projektu v rozsahu zadání. a) stavební část b) stavebně technologická část

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Diplomový projekt zakončuje inženýrské studium. V diplomovém projektu student prokazuje své získané znalosti při řešení konkrétní problematiky. Diplomový projekt se zaměřuje na zpracování projektové dokumentace, která se skládá ze dvou částí a to stavební části a stavebnětechnologické části, která se zaměřuje na přípravu a organizaci výstavby, provádění staveb a řízení výstavby.

Povinná literatura:

Normy a legislativa České republiky. Knihy zaměřené na pozemní stavby, rekonstrukce, udržitelnou výstavbu.

Doporučená literatura:

Metodiky ČKAIT. Design projekty.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test, konzultace, projekt

E-learning

e-learning (no)

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Individuálně zaměřený projekt pro realizaci stavby, technologie a řízení výstavby, stavby nové a stavby určené k rekonstrukci

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní