225-0927/01 – Vizualizace stavebních objektů (VSO)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity2
Garant předmětuIng. Filip Čmiel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Čmiel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
JUR64 Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
VAL76 Ing. Pavel Valíček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí a dovedností v oblastech: - Objektové projektování v CAD systémech - Modelování stavebních objektů - Vizualizace stavebních objektů Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Využití dostupného SW vybavení pro modelování stavebních objektů v prostoru, pro jejich další vizualizaci a prezentaci. S výhodou lze využít 3D modely stavebních objektů vytvořených v rámci již absolvovaných předmětů. Praktické dovednosti získané v tomto předmětu se uplatňují ve stavební praxi pro prezentaci staveb široké laické veřejnosti.

Povinná literatura:

Z. Peřina, F. Čmiel, PC - CADKON DT+ 2008, ISBN 978-80-248-1471-1, strany: 240, Skripta jsou vytvořena v rámci projektu ESF číslo CZ.O4.01.3/3.2.15.2/0326, vydána na CD-ROMech a umístěna na webových stránkách, Ostrava 2007.

Doporučená literatura:

http://fast10.vsb.cz/cmiel/autocad2008/ http://fast10.vsb.cz/perina/cadkon_esf/index.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
205-0202 SPP Systémy podpory projektování Doporučená
205-0203 PPP Počítačová podpora projektování Doporučená
205-0204 PPPII Počítačová podpora projektování II. Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pracovní prostředí a ovládání 2. Základní modelovací techniky 3. Import z jiných AEC CAD softwarů 4. Dotváření modelu 5. Modelace terénu 6. Osazení doplňkových 3D objektů do scény 7. Aplikace a editace textur 8. Osvětlení scény, animace oslunění 9. Exporty do rastru 10. Exporty do videosouboru 11. Střih, editace a mixing 12. Finalizace prezentace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 35  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku