225-0928/01 – Průmyslové a pozemní stavitelství I. (PaPS1)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
VAV0113 Ing. Nikola Vavřínová
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Pozemní a průmyslové stavitelství I. se zabývá problematikou konstrukcí průmyslových a pozemních staveb industriálních sídel se zvláštním zřetelem na konverzi těchto budov a jejich možné další využití. Důraz je kladen na principy udržitelné výstavby.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět Pozemní a průmyslové stavitelství I. se zabývá problematikou konstrukcí průmyslových a pozemních staveb industriálních sídel se zvláštním zřetelem na konverzi těchto budov a jejich možné další využití. Důraz je kladen na principy udržitelné výstavby.

Povinná literatura:

- Energetická legislativa CZ, EU - Kubečková, D., Kubenková, K., Galda, Z.: Technické listy, www.cideas.cz / úkol Managemeta údržba budov industriálních sídel, Stavebně energetická koncepce budov industriálních sídel (Technické listy 2005-2011) - Kupilík V., Wasserbauer R.: Konstrukce pozemních staveb 80. Zdravotní nezávadnost stavebních konstrukcí. Skriptum ČVUT, 1999 - Wasserbauer R.: Biologické znehodnocení staveb. ABF, nakladatelství ARCH, 2000 - Witzany J.: Konstrukce průmyslově vyráběných stavebních systémů pozemních staveb: 1 díl – Vícepodlažní budovy; 2 díl – Halové objekty, ČVUT, Praha 1981 - Witzany J., Janů K.: Průmyslová výroba staveb a architektura VI, ČVUT, Praha 1983 - Witzany J. a kol.: KPS 60 – Poruchy a rekonstrukce staveb – 1. a 2 díl, ČVUT, Praha 199

Doporučená literatura:

www.ckait.cz katalogové listy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Industriální sídla, konverze budov, kulturní dědictví 2. Obnova technických památek 3. Evropská stavební technologická platforma (ETCP – Europen Construction Technology Platform). platforma na ochranu kulturního dědictví FACH (Focus Area Cultural Heritage) 4. Konstrukce pozemních staveb industriálních sídel 5. Konstrukce průmyslových staveb industriálních sídel 6. Diagnostika, průzkumy 7. Materiály, technologie 8. Projektování 9. Stanovení nové energetické koncepce 10. Právní předpisy energetické koncepce (CZ, EU) 11. Problematika pasivního standardu 12. Proveditelnost detailů a jejich životnost 13. Realizace, užívání a údržba 14. Závěr Cvičení 1.-2. Vybraná budova industriálního sídla, zhodnocení, diagnostika, význam ev. technické památky 3.-4. Návrh konverze 5.-6. Koncepce projekčního řešení 7.-8. Energetická koncepce 9.-10. Návrh vybraných konstrukčních detailů a jejich řešení 11.-12. Návrh technologických postupů 13.-14. Prezentace výsledků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35  18 3
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní