225-0930/02 – Rekonstrukce a sanace staveb (RaSS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání znalostí týkající se problematiky poruch stavebních konstrukcí a možností jejich oprav, rekonstrukcí a sanací. A to u staveb pozemního charakteru (staveb obytných, staveb občanského vybavení průmyslových a zemědělských staveb) včetně staveb historických a památkově chráněných. Podrobně zde bude probrána problematika zděných konstrukcí, dřevěných konstrukcí stropů a krovů, kleneb, sanace vlhkého zdiva, základových konstrukcí komínových těles a stavebně fyzikálních poruch.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu bude probrána problematika týkající se oblasti poruch stavebních konstrukcí a možností jejich oprav, rekonstrukcí a sanací. A to u staveb pozemního charakteru (staveb obytných, staveb občanského vybavení průmyslových a zemědělských staveb) včetně staveb historických a památkově chráněných. Podrobně zde bude pojednáno o problematice zděných konstrukcí, dřevěných konstrukcí stropů a krovů, kleneb, sanace vlhkého zdiva, základových konstrukcí komínových těles a stavebně fyzikálních poruch.

Povinná literatura:

SOLAŘ, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných staveb. Grada Publishing, a.s. Praha, 2008. 192 s. ISBN 978-80-247-2672-4. BALÍK, M. A KOL.: Odvlhčování staveb. Grada Publishing, a. s. Praha, 2008. 2. přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2693-9. REINPRECHT, L., ŠTEFKO, J.: Dřevěné stropy a krovy. Typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce. ABF Praha, 2000. ISBN 80-8616529-9. WITZANY, J., ČEJKA, T., WASSERBAUER, R., ZIGLER, R.: PDR  Poruchy, degradace a rekonstrukce. Česká technika-nakladateklství ČVUT. Praha, 2010. ISBN 978-80-01-04488-9. PUME, D:, ČERMÁK F. A KOL.: Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí. ABF Praha, 1993. WITZANY, J.: Konstrukce pozemních staveb 60. Poruchy a rekonstrukce staveb  1. díl. Vydavatelství ČVUT Praha, 1994. WITZANY, J.: Konstrukce pozemních staveb 60. Poruchy a rekonstrukce staveb – 2. díl, Vydavatelství ČVUT. Praha, 1995. KOS, J.: Rekonstrukce pozemních staveb. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 1999. ISBN 80-7204-132-0.

Doporučená literatura:

Žádná další doporučená literatura

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Problematika povrchové kondenzace vodní páry. Stavebně fyzikální problematika. Řešení v Mollierově h-x diagramu. 2. Problematika povrchové kondenzace vodní páry. Technická opatření proti povrchové kondenzaci vodní páry v interiéru. 3. Poruchy komínů. Poruchy jednovrstvých komínů  poruchy od spotřebičů na tuhá paliva, poruchy od spotřebičů na kapalná a plynná paliva. Dřevěné konstrukce u komína. Poruchy komínového zdiva. 4. Poruchy komínů. Poruchy vícevrstvých komínů  poruchy komínů s keramickými vložkami a z kovovými vložkami. 5. Poruchy komínů. Poruchy při připojování spotřebičů paliv. Rekonstrukce komínových těles. 6. - 7. Poruchy a rekonstrukce podlahových konstrukcí. Poruchy nášlapné vrstvy. Tepelně technické poruchy. Vlhkostní poruchy. Způsoby rekonstrukcí podlah. 7. Poruchy střech. Příčiny poruch střech a jejich rozdělení. Diagnostika poruch střešních plášťů. Možnosti řešení poruch střešních klíšťů 8. - 9. Rekonstrukce a sanace střešních plášťů. Změna celkové koncepce původního řešení střešního pláště. 10. Poruchy a rekonstrukce historických a památkově chráněných budov. Řešení statických poruch zdiva a základových konstrukcí. 11. Poruchy a rekonstrukce historických a památkově chráněných budov. Řešení tepelně technických s vlhkostních poruch. 12. Poruchy a rekonstrukce historických a památkově chráněných budov. Problematika sakrálních staveb, lidových staveb, průmyslových staveb. 13. Povrchové úpravy. Povrchové úpravy venkovní a vnitřní. 14. Moderní diagnostické metody. Termovize. Endoskopie. Měření vlhkosti zdiva a dřevěných konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní