225-0934/01 – Tvorba technické dokumentace (TTD)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity2
Garant předmětuIng. Marcela Halířová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcela Halířová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
FAB034 Ing. Radek Fabian, Ph.D.
FRI120 Ing. arch. Ing. Jan Fridrich
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
SIN19 Ing. Miloslav Šindel
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznámí studenty s problematikou tvorby technické dokumentace od historického vývoje kreslení stavebních výkresů, po současnost dle platných ČSN, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznámí studenty s pravidly zobrazování základních konstrukcí ve stavebnictví a pořizování výkresové dokumentace stavebních objektů. vysvětlí, k čemu slouží. Osnova: 1) Úvod - historický vývoj zobrazování stavebních konstrukcí 2) Projektová dokumentace dle stavebního zákona, harmonizace norem 3) Rozměry a úprava výkresových listů, orientace výkresů, strukturování a obsah projektové dokumentace 4) Měřítka, typy čar, písmo, kótování, označování odkazů a stavebních úprav 5) Zobrazování objektů: v měřítku 1:200 a menším; 1:20 a větším 6) Výkres pohledů, situace 7) Kreslení výkopů a základů 8) Kreslení půdorysů a svislých řezů 9) Kreslení výplní otvorů, prostupů, zařizovacích předmětů, legenda místností, legenda hmot, šrafy 10) Kótování stavebních konstrukcí, výškové kóty 11) Kreslení obkladů, komínových a větracích průduchů 12) Kreslení schodišť, šikmých ramp, 13) Kreslení stropů, zastřešení 14) Zápočty

Povinná literatura:

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části Stavební zákon v platném znění

Doporučená literatura:

http://fast10.vsb.cz/perina/ps1esf/pravidla-tvorby-vykresu.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova: 1) Úvod - historický vývoj zobrazování stavebních konstrukcí 2) Projektová dokumentace dle stavebního zákona, harmonizace norem 3) Rozměry a úprava výkresových listů, orientace výkresů, strukturování a obsah projektové dokumentace 4) Měřítka, typy čar, písmo, kótování, označování odkazů a stavebních úprav 5) Zobrazování objektů: v měřítku 1:200 a menším; 1:20 a větším 6) Výkres pohledů, situace 7) Kreslení výkopů a základů 8) Kreslení půdorysů a svislých řezů 9) Kreslení výplní otvorů, prostupů, zařizovacích předmětů, legenda místností, legenda hmot, šrafy 10) Kótování stavebních konstrukcí, výškové kóty 11) Kreslení obkladů, komínových a větracích průduchů 12) Kreslení schodišť, šikmých ramp, 13) Kreslení stropů, zastřešení 14) Zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 35  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní
2013/2014 letní