225-0941/01 – Oborová exkurze (OE)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity0
Garant předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci exkurze se studenti seznámí s aktuálními používanými technologiemi a trendy v technické praxi při provádění staveb. Poznatky získané studenty během exkurzí studenti využijí při zpracování diplomových prací tématicky zaměřených na oblast provádění staveb. Studenti dostanou v rámci předmětu možnost se seznámit s technologiemi a produkty stavebních firem působících nejen v regionu, které se v běžné stavební praxi používají. Obsahové zaměření exkurzí je orientováno na oblast Provádění staveb. Po absolvování exkurze bude vždy studenty zpracována zpráva o jejím průběhu.xkurze zaměřena na provádění staveb.

Vyučovací metody

Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

As part of the excursion, students learn about current trends and technologies used in engineering practice in the execution of buildings. The knowledge acquired by students during excursions, students will use in their thesis focused on the field of construction. Students will get in this course the opportunity to become familiar with the technologies and products of construction companies operating not only in the region, which are commonly used in building practice. Content of these excursions is focused on the field of construction. After finishing of the excursion students will always prepared a final report about the excursion.

Povinná literatura:

Pro předmět typu exkurze a terénní cvičení není určena žádná doporučená literatura.

Doporučená literatura:

For the subject type of excursions and field exercises is not specified recommended literature.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro předmět typu exkurze a terénní cvičení nejsou určeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

V rámci exkurze se studenti seznámí s aktuálními používanými technologiemi a trendy v technické praxi při provádění staveb. Poznatky získané studenty během exkurzí studenti využijí při zpracování diplomových prací tématicky zaměřených na oblast provádění staveb. Studenti dostanou v rámci předmětu možnost se seznámit s technologiemi a produkty stavebních firem působících nejen v regionu, které se v běžné stavební praxi používají. Obsahové zaměření exkurzí je orientováno na oblast Provádění staveb. Po absolvování exkurze bude vždy studenty zpracována zpráva o jejím průběhu.xkurze zaměřena na provádění staveb.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku