225-0943/02 – Realizace staveb IV. (RS IV.)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Hana Ševčíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Ševčíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAB034 Ing. Radek Fabian, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí a dovedností v oblastech: - Procesy dokončovací – suchá výstavba - provádění obkladů - Procesy dokončovací – suchá výstavba - provádění podlah - Procesy dokončovací – suchá výstavba - provádění podhledů - Procesy dokončovací – nátěry a nástřiky konstrukcí - Procesy dokončovací – malby a povrchové úpravy - Fasádní povrchové úpravy, zateplovací systémy Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Dokončovací práce, úpravy povrchů stěn a stropů, obklady, podlahy, podhledy práce malířské a natěračské, kontaktní a skládané zateplovací systémy fasád, technologické zásady.

Povinná literatura:

Soustava ČSN a Evropských norem v aktuálním znění Stavební zákon v platném znění

Doporučená literatura:

Vejvara, K. Technologie staveb 10. Lešení Jarský, Č. a kol. Technologie staveb II, Příprava a realizace staveb Tománková, J. a kol. Ekonomika stavebního díla 40, Příprava a řízení staveb příklady Musil, F. a kol.Technologie pozemních staveb I, Návody na cvičení Kočí, B. a kol. Technologie pozemních staveb I, Technologie stavebních procesů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod – obecné shrnutí problematiky realizace dokončovacích procesů – základní pojmy 2. Procesy dokončovací – suchá výstavba – provádění příček, obkladů 3. Procesy dokončovací – suchá výstavba - provádění podlah 4. Procesy dokončovací – suchá výstavba - provádění podhledů – technologické varianty, nosné konstrukce podhledů, použití TI, AI 5. Procesy dokončovací – nátěry a nástřiky konstrukcí, ochrana konstrukcí (materiálové varianty), PO, malby, povrchové úpravy 6. Fasádní povrchové úpravy, zateplovací systémy (kontaktní, skládané OP), řešení tep.mostů, venkovní omítky, obklady soklů, 7. Výplně otvorů – montáž oken, dveří, vrat, světlíků, výkladců včetně stavební připravenosti a TI opatření řešení tep. mostů Cvičení: 1. Úvod – náplň a cíl cvičení předmětu, obecná problematika realizace 2. Zásady navrhování různých typů podlah (suchá výstavba) včetně zásad provádění 3. vypracování technologického postupu pro realizace příček a podhledů (suchá výstavba) vč. schémat 4. Návrh detailů kontaktního, skládaného OP úpravy u ostění, nadpraží, soklu 5. Vypracování technologického postupu pro kontaktní, skládané (provětr.) 6. Vypracování technolog. postupu pro dodávku, montáž, přejímku výplní otvorů(pro různé materiálové varianty) 7. Kompletace cvičení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku