226-0005/01 – Teorie a estetika architektury (TEA)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity10
Garant předmětuProf. Ing. arch. Petr HrůšaGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Petr Hrůša
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
FRO04 Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět vytváří schopnost navázat na archetypální typologii v Nauce staveb od zjednodušených typů staveb dále synkreticky nazírat nauku překlopenou do teorie architektury již vskutku teoreticky; navazuje na předměty magisterského studijního programu, jež jsou pro skutečnou teorii rozsahem nedostačující, jsou tedy spíše exkurzem do dalšího teoretického uvažování, které by se mělo v předmětu doktorského studia teprve rozvinout a projevit.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je koncipován tak, aby vedl k získání zájmu a znalostí v oblasti estetiky a teorie architektury. Posluchači se především seznámí s teoretickými otázkami, které vycházejí z rozsáhlých analýz světově proslulých i našich teoretiků. Velký význam bude kladen na objasňování filozofických, etických, psychologických, sociologických a demografických otázek architektury a urbanismu.

Povinná literatura:

ADORNO, T. W.: Schéma masové kultury. Oikoymenh, Praha 2009 ARISTOTELES: Etika Níkomachova. Petr Rezek, Praha 1996 BERGSON, H.: Hmota a paměť. Oikoymenh. Praha 2003 DELEUZE, G.: Foucault. Herrmann & synové, Praha 2003 HARRIES K.: Etická funkce architektury. Arbor vitae, Praha 2011 HEIDEGGER, M.: Věda, technika a zamyšlení. Oikoymenh, Praha 2004 HEIDEGGER, M.: Konec filosofie a úkol myšlení. Athenaeum Oxford 1985, reprint samizdatového vydání, distributor: Rozmluvy, 15 Broxholm Rd., London HERMACH, J. E.: Filosofie architektury. Triton. Praha 2001 JONAS, H.: Princip odpovědnosti, Oikoymenh. Praha 1997 KANDINSKY, W.: Bod – linie – plocha, Triáda. Praha 2000 MONDRIAN, P.: Lidem budoucnosti – studie k neoplasticismu. Triáda, Praha 2002 MORALES, I.: Topografie současné architektury-diference. Česká komora architektů, Praha 1999

Doporučená literatura:

MRÁZ, M.: Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filosofii. Filosofia, nakl. Filosof. Ústavu AV ČR, Praha 2001 NORBERG-SCHULZ, CH: Intentions in Architecture. Oslo 1963 NOSEK, J.: Funkcionalismus ve vědě a filosofii, Filosofia, nakl. Filosof. Ústavu AV ČR, Praha 2001 PATOČKA, J.: Negativní platonismus. 3. oprav. Oikoymenh, Praha 2007 PATOČKA, J.: Úvod do fenomenologické filosofie PLÓTÍNOS.: Dvě pojednání o kráse. Nakladatelství Petr Rezek, Praha 1994 POPPER K. R., Popper Karl R: Bída historicismu. Oikoymenh, Praha 2000 REZEK, P.: Architektonika a protoarchitektura. Jan Placák – Ztichlá klika a nakl. Filosofia, Praha 2009 REZEK, P.: Tělo věc a skutečnost. 2 rozš. vyd. Jan Placák – Ztichlá klika a nakl. Filosofia, Praha 2010 REZEK, P.: Husserlova věcnost. Jan Placák – Ztichlá klika a nakl. Filosofia, Praha 2009 REZEK, P. K teorii plastičnosti. Triáda, Praha 2004 ROWE, C. Matematika ideální vily a jiné eseje. ERA, Brno 2007 SCRUTON, R.: Estetické porozumění. Barrister & Principal – studio, Brno 2005 SCRUTON, R.: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Academia Praha 2002 ŠEVČÍK, M.: Aisthesis, Problém estetické události v myšlení E. Levinase, J.-F. Lyotarda a G.Deleuze a F.Guattariho. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2013 VAN DER LAAN, D.H.: Architektonický prostor. Patnáct naučení o povaze lidského bytí. Archa, Praha 2012 VAŠÍČEK, Z.: Slavoj český & spol. (K výtvarnému dění, O architektuře…). Plus, Praha 2010 VAŠÍČEK, Z.: Podmínky volby. Triáda 2003 Praha VAŠÍČEK, Z., MAYER, F.: Minulost a současnost, paměť a dějiny. Triáda Brno – Praha 2008 VESELÝ, D. Architektura ve věku rozdělené reprezentace, problém tvořivosti ve stínu produkce. Academia Praha 2008 VOPĚNKA, P. Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci. Souborné vydání rozprav s geometrií. Práh. 2000 ZATLOUKAL, P. Příběhy z dlouhého století. Muzeum umění Olomouc a Památkový ústav v Brně, Brno 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je zakončen zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět vytváří schopnost navázat na archetypální typologii v Nauce staveb od zjednodušených typů staveb dále synkreticky nazírat nauku překlopenou do teorie architektury již vskutku teoreticky; navazuje na předměty magisterského studijního programu, jež jsou pro skutečnou teorii rozsahem nedostačující, jsou tedy spíše exkurzem do dalšího teoretického uvažování, které by se mělo v předmětu doktorského studia teprve rozvinout a projevit.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.