226-0006/01 – Ochrana a obnova historických objektů (OOHO)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: Předmět poskytne souhrnné znalosti o architektonických a technických souvislostech ochrany a obnovy historických objektů. Důraz je kladen na analýzu vztahů mezi architektonickými, stavebně-historickými a legislativními aspekty ochrany a obnovy památek.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Obsahové zaměření: Předmět zabývající se ochranou a obnovou historických objektů volně navazuje na stejnojmenný předmět magisterského studijního programu Architektura a stavitelství. S ohledem na téma doktorské práce však dále prohlubuje znalosti doktoranda tak, aby mohl při svém studiu a dále pak v doktorské práci zohlednit problematiku sanací, konverzí a rekonstrukcí historických objektů. Dále je tato otázka důležitá při soudobé tvorbě v historickém prostředí. Dále jsou předmětem studia legislativní otázky, metodika památkové péče u nás i v zahraničí, soudobé trendy v otázkách konverzí industriálních historických objektů a objekty a komplexy památkově chráněné.

Povinná literatura:

• PEŘINKOVÁ M. a kol.: Současné formy užívání industriálních historických objektů, kniha odborná, Gasset 2012, • VAN DER LAAN, D.H.: Architektonický prostor. Patnáct naučení o povaze lidského bytí. Archa, Praha 2012 • VAŠÍČEK, Z., MAYER, F.: Minulost a současnost, paměť a dějiny. Triáda Brno – Praha 2008 • DVOŘÁKOVÁ, E., FRAGNER, B., ŠENBEREGR, T., Industriál-paměť-východiska, Titanic Praha 2007 • JODIDIO, P., 100 Extensions nad Renovations, Publishing Group PTY Ltd 2007

Doporučená literatura:

• PEŘINKOVÁ, M., ŠAFÁŘOVÁ, V.: Čína-Urbanita-Identita, nakladatelství Pavel Mervart, Ostrava 2011, ISBN 978-80-87378-99-1, počet stran 136, editor • VESELÝ, D. Architektura ve věku rozdělené reprezentace, problém tvořivosti ve stínu produkce. Academia Praha 2008 • ZATLOUKAL, P. Příběhy z dlouhého století. Muzeum umění Olomouc a Památkový ústav v Brně, Brno 2002 • PEŘINKOVÁ, M.: Industriální historické objekty a jejich současnost, nakladatelství Gasset, Praha 2011, ISBN: 978-80-87079-16-4 • FRAMPTON, K., Moderní architektura kritické dějiny, Praha Academia 2004 • UNGERS, L., O architektech, Praha Slovart 2004 • ŠEVČÍK, O., Architektura, historie, umění, Praha: Grada Publishing, 2007 • PEŘINKOVÁ, M.: Půdní vestavby, vydala Grada, Praha 2011, ISBN 978-80-247-3571-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je zakončen zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět zabývající se ochranou a obnovou historických objektů volně navazuje na stejnojmenný předmět magisterského studijního programu Architektura a stavitelství. S ohledem na téma doktorské práce však dále prohlubuje znalosti doktoranda tak, aby mohl při svém studiu a dále pak v doktorské práci zohlednit problematiku sanací, konverzí a rekonstrukcí historických objektů. Tato otázka je rovněž důležitá při soudobé tvorbě v historickém prostředí. Následně jsou předmětem studia legislativní otázky, metodika památkové péče u nás i v zahraničí, soudobé trendy v otázkách konverzí industriálních historických objektů a objekty a komplexy památkově chráněné.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P0732D260004) Stavební inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.